Friluftsliv for utviklingshemmede barn

Søknadssammendrag

DNT Drammen og Omegn vil i januar 2021 starte opp en friluftslivgruppe tilrettelagt for utviklingshemmede barn og unge.

Prosjektets målsetting er å skape en møteplass for utviklingshemmede barn for å oppleve mestring og tilhørighet med andre barn. Vi vil utøve fysisk aktivitet som igjen kan skape grobunn for læring og utvikling og styrke fysisk og psykisk helse. Det vil også kunne være en arena der foresatte og andre ledsagere kan føle trygghet for sitt barn/deltager i en tilrettelagt aktivitet.

Målgruppen er barn og unge med en utviklingshemming som ofte faller utenfor fritidstilbud for barn. Mange av barna blir inaktive og får heller ikke den sosiale tilhørigheten de har behov for.

Vi planlegger aktivitetsdager/kvelder der det blir arrangert turer og ulike aktiviteter hovedsakelig ute i naturen. Alle aktivitetene blir tilrettelagt deltagerne. I tillegg vil vi arrangere sommerleir for deltagerne.

Målet er mestring, sosial kompetanse og tilhørighet. Målet er også at barna skal få et positivt og godt forhold til naturen, skog og mark.

Aktivitetene vil foregå frem mot sommerferien. I sommerferien vil vi også arrangere leir for deltagerne. Vi vil fortsette aktiviteter ut over høsten.

Prosjektleder

Else Berit Skaalid

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Friluftsliv for utviklingshemmede barn
Organisasjon
Den Norske Turistforening
Beløp Bevilget
Kr 200.000
Startdato
04.12.2020