Den eldre garde

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Gjennom prosjektet ”Den Eldre Garde” har DNT satset aktivt på å tilrettelegge og arrangere turer og aktiviteter for seniorer

Gjennom prosjektet ”Den Eldre Garde” har DNT satset aktivt på å tilrettelegge og arrangere turer og aktiviteter for seniorer. Hovedmålet med prosjektet har vært å bedre eldres livskvalitet både sosialt, fysisk og psykisk gjennom økt fysisk aktivitet og opplevelser i naturen. Prosjektet har rettet seg mot ”seniorer” over 60 år, både DNT-medlemmer og andre. Hovedtyngden av turene/aktivitetene har vært såkalte ”lavterskel aktiviteter” som alle kan være med på. Aktivitetene og turene har blitt presentert i en egen brosjyre ”Senioraktiviteter” som har blitt utgitt fire ganger i løpet av prosjektperioden. Tilbudet har bestått av flere ukentlige dagsturer til turmål i Osloområdet via turbusser, ukentlig seniortrim med styrke og bevegelsestrening, temakvelder for eldre, stavgangskurs og ukentlige stavgangsgrupper, ”åpen stue” hver onsdag på Sæteren gård i marka og fellesturer for eldre i fjellet med lavterskelprofil. Aktivitetene har hatt meget god oppslutning. Spesielt har turbuss-turene blitt populære med over 60 deltakere i gjennomsnitt pr gang. Ca 40 deltar ukentlig på trimmen, mens 10stavgangskurs har vært gjennomført med ca 150 deltakere. På alle aktivitetene har ikke-medlemmene vært i flertall. Resultatene er gledelige, og i tråd med de faktorene vi listet opp i prosjektbeskrivelsen under tittelen ”prosjektets betydning”.

 

I desember 2005 ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant deltagerne på turbussene i forholdt til hvordan turene og aktivitetene hadde påvirket deres livsstil. Resultatene fra denne undersøkelsen presenteres i en egen rapport. Generelt sett kan vi si at vi fikk en relativt entydig tilbakemelding på at svært mange seniorer gleder seg over aktivitetene og turene, at de blir motivert til økt fysisk aktivitet, og at de merker at den fysiske formen har blitt bedre. Svært mange melder også tilbake at det er meget positivt at nettopp en friluftslivsorganisasjon som DNT har igangsatt og gjennomført dette prosjektet. Fokus hos arrangør, ledere og deltagere er hele tiden på friluftsliv, aktivitet, natur og tur isteden for på sykdom som mange av deltagerne hadde erfart var i fokus når helseorganisasjoner tilrettela for lignende aktivitet.

 

For mange er dette starten på å identifisere seg som et friluftslivsmenneske isteden for et menneske med ulike fysiske og psykiske plager. Kommentaren fra en deltager på 96 år med flere kroniske lidelser kan oppsummere dette; ”Ja, det er jammen på tide at DNT gjør noe for folk på min alder. Vi vil jo være friske”.

 

Prosjektet har i hele prosjektperioden hatt en anstrengt økonomi. Hovedgrunnen til dette er at aktivitetsomfanget har blitt langt større enn forventet, noe som har gitt oss en rekke ekstra kostnader. DNT ønsker å videreføre tiltakene/aktivitetene som er igangsatt i regi av prosjektet og jobber nå med å finne permanente løsninger for driftstilskudd.

Prosjektleder/forsker

Grethe Johnsen

Detaljer
Program
Forebygging (2002)
Prosjektnavn
Den eldre garde
Organisasjon
Den Norske Turistforening
Beløp Bevilget
2003: kr 150 000, 2004: kr 150 000, 2005: kr 150 000
Startdato
01.01.2003
Sluttdato
31.12.2005
Status
Avsluttet