Klart det går – smertelindring på grønn resept

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

100

Fremdriftsplan

August 2023 – samle prosjektgruppe og etablere en felles forståelse av prosjektet iht målgruppa og måten vi skal bruke frivilligheten på. Hente erfaring fra idretten sine lavterskeltilbud. (Andrè) Plan for kommunikasjon sosiale medier (Sara/Lin) Rekruttere turledere – alle August 2023 – Lage infobrosjyre med kontaktinfo for gruppa og info om kommende turer, som så sendes ut nevnte plasser, opprette nettside på Facebook, og lage en fane under Troms Turlag sin webside for "Klart det går" – Monica/Sara August 2023 – *turlederkurs + oppstart turer i "Klart det går" (administrasjonen) *Sende ut info til lokale medier og lage en pressemelding til Nordlys/avisa Tromsø Oktober 2023 – * Informere om masteroppgaven til Monica (vil ikke informere om denne før helt i oppstarten, for å ikke påvirke mulige informanter) * rekruttere 5-7 deltakere i masterprosjekt – Sara har ansvaret for at ikke deltakere skal føle seg forpliktet til turlederrolle November 2023 – handle inn vinterutstyr(hodelykter/truger) og fortsette med turer Januar 2024 – *samle prosjektgruppe og evaluere det første halvåret. Korrigere kurs, lære av feil og lage nye planer for neste halvår, innspill fra samarbeidspartnere *Skriftliggjøre positive erfaringer og dele med nettverket (helsetjenesten) Juni 2024 – *Bli invitert på Norsk smerteforenings årsmøte og fortelle om prosjektet August 2024 – *Prøve å etablere et styre i "Klart det går", med tidligere deltakere * arrangere flere kurs for turledere og deltakere * Samle prosjektgruppe, evaluere og stake ut ny kurs. Desember 2024 – *Årsfest med alle turledere/deltakere, styrke felleskap Januar 2025 – Starte på evaluering og utarbeide rapport Juni 2025 – *Invitere til Teams konferanse med DNT og medlemsforeninger, høytidelig overrekking av rapport og erfaring

Prosjektleder/forsker

Monica Bryn

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Klart det går – smertelindring på grønn resept
Organisasjon
Den Norske Turistforening
Beløp Bevilget
2023: kr 110 000, 2024: kr 125 000, 2025: kr 85 000
Startdato
01.08.2023
Sluttdato
30.06.2025