– Veldig mange har nytte av å komme seg ut for å lufte både hode og kropp

Med DNT-skolen skal klasserommet flyttes ut av skolen og inn i naturen.

– Målet vårt er at vi skal senke terskelen for lærere og de som jobber i barnehager til å komme seg ut og bruke naturen og skogen, og rett og slett ta klasserommet ut av skolen og inn i naturen, sier prosjektleder Frank Bjerkan.

Lite utstyr – enkle aktiviteter

For med etablering av DNT-skolen har alle skoler og barnehager i Telemark fått en gylden mulighet til å komme seg ut og bruke naturen.

– Det vi tilbyr er en assistanse eller hjelp. Man kan se på det som en sammensatt meny med opplegg som vi skreddersyr og tilpasser ut fra årstid, alderstrinn og om det er skoler eller barnehage, sier Bjerkan.

Aktivitetene krever lite utstyr – målet er at man stort sett skal klare seg med det man finner i naturen, eller enkelt kan lage selv.

Se video fra DNT-skolen her:

Ser mange glade barn

For anledningen er Stiftelsen Dam med Trollmyra naturbarnehage i Skien på tur. Barna her er vant til å være ute og bruke naturen.

– Det er gøy å gå i naturbarnehage for da får man være mye ute, forklarer en av gutta i barnehagen.

Han får støtte av flere, som forteller at de er særlig glad i trær.

Trollmyra-barna tar oppgavene de får på strak arm. Først ut er å velge mellom et sett figurer som er tegnet på ark. En gruppe velger en sirkel, mens en annen velger et hjerte. Så skal de lage formen ved å bruke sine egne kropper.

Barna er raskt nede på bakken, og prøver så godt de kan å bøye seg til å forme hjerter, sirkler og vinkler.

– Jeg ser mye glade barn i alle aldre. Unger som engasjerer seg, og som jeg tror har gått av å få litt frisk luft rett og slett innimellom all pugginga i norsk og matte, sier Bjerkan, og får støtte av kollega og leder for Team Aktivitet og Fagansvarlig DNT ung i Telemark, Solveig Rauan Holten.

– Jeg tror det er veldig mange som har nytte av å komme seg ut for å lufte både hode og kropp. Kanskje særlig nå etter korona så ser vi at det blir mye stillesitting på barna og ungdommene våre. Så få dem ut, sier hun.

Og målet er enkelt.

– Økt aktivitet, forklarer Bjerkan.

Enkelt og konkret

For med økt kunnskap om friluftsliv og egenorganisert aktivitet vil DNT forebygge store folkehelseutfordringer som sosial ulikhet og psykiske helseplager. I årene som kommer skal de reise rundt på skoler og i barnehager i Telemark for å gjennomføre kurs. Også bedrifter kan melde sin interesse.

– Vi ønsker å gjøre det enkelt og konkret, så det er lett for skoler og barnehager å takke ja, sier Bjerkan.

Så langt har responsen vært veldig bra, og DNT er nå godt i gang med å lage kursmenyen og opprette kontakt med skoler og barnehager.

– Bare gjør det

Og hvis man allerede nå sitter hjemme og lurer på hvordan man skal klare å øke eget aktivitetsnivå uten å velte verken budsjett eller motivasjon, så får du et gratis tips her:

– Bare gjøre det! Bare gå over dørterskelen – det er jo ofte det vanskeligste, og ta på deg skoene, gå ut og se hvor du havner hen. Vi bor jo sånn til her i landet at vanskeligere er det egentlig ikke. Naturen er utenfor døra nesten uavhengig av hvor du bor hen, så bruk den, sier Solveig Rauan Holten.


Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

DNT Telemark har i mange år ønsket å opprette en arena for formidling av friluftsliv for å bidra til å møte fylkets størstefolkehelseutfordringer; sosial ulikhet og psykiske helseplager. Prosjektet retter seg i hovedsak mot barn og unge i barnehage og skole vil derfor kunne ha en svært viktig forebyggende effekt inn mot disse utfordringene. Gjennom koronaåren har vi sett at behovet for kunnskap om egenorganisert aktivitet hos voksne har økt betraktelig, og dette ønsker vi å gjøre noe med. Vi vil bidra med kunnskap om hvor og hvordan folk kan komme seg på tur, som igjen vil bedre deres helse.

Målsetting for prosjektet

Prosjektets hovedmål er å heve friluftskompetansen hos barn/unge i Telemark for å stimulere til økt deltagelse i friluftslivet. Vi har et mål om å gjennomføre totalt 200 ulike kurs og aktivitetsopplegg fordelt på de tre årene. Et viktig delmål er å skape rekruttering av voksne frivillige.

Målgruppe

Målgruppen i prosjektet vil være barn og unge, voksne som jobber med barn og unge og frivillige kursholdere.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

6000

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

DNT-skolen vil bestå av en instruktør med fagbakgrunn fra friluftsliv og pedagogikk, og en bil som kan frakte instruktøren ogutstyret rundt om i Telemark for å besøke målgruppa i sitt nærområde. Instruktøren vil i oppstartsfasen bruke en del tid på å planlegge gode undervisningsopplegg/kursopplegg. Vi vil oppfordre til medvirkning fra våre samarbeidspartnere på skoler og barnehager i denne prosessen slik at det vi tilbyr er ettertraktet og nødvendig i samfunnet. Når denne medvirkningsprosessen er gjennomført vil de ulike oppleggene samles i en slags «meny» som skoler, barnehager, bedrifter eller andre vil kunne bestille utifra. Denne menyen vil bestå av allerede etablerte kursmaler utviklet av DNT på sentralt nivå. Eks. ferskingkurs i friluftsliv, uteaktivitet på SFO (for ansatte), matlaging utendørs og kurs i hvordan man kan lede en gruppe gjennom enkle friluftslivsaktiviteter. Kursene vil både rette seg mot deltagere som enkeltpersonerog mot f. eks lærere eller barnehagelærere som kan bruke friluftsaktivitet inn i opplegg for sine grupper. Det vil fastsettes en pris for hvert kurs, som skal holdes så lav som mulig, i god DNT-ånd. Etter “bestilling” reiser instruktør ut til skolens/bhgs nærområde for å holde det ønskede kurset.

Fremdriftsplan for prosjektet

2022 vil fokusere på planlegging av kursporteføljen og markedsføring av denne, slik at vi får rekruttert deltagere og fylt opp med mye praktisk aktivitet og kursing. Fra januar 2023 og frem til årsskifte 23/24 vil det være hovedfokus på gjennomføring av flest mulige praktiske opplegg. Dette vil vare ut i 2024, før man i siste halvdel av dette året vil bruke mer tid på evaluering og rapportering.

Prosjektleder

Frank Bjerkan

Detaljer
Program
Helse høst (2021)
Prosjektnavn
DNT-skolen: Formidling av kunnskap om friluftsliv
Organisasjon
Den Norske Turistforening
Beløp Bevilget
2022: kr 450 000, 2023: kr 450 000, 2024: kr 450 000
Startdato
14.08.2022
Sluttdato
14.08.2025
Status
Under gjennomføring