DNT-skolen: Formidling av kunnskap om friluftsliv

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

DNT Telemark har i mange år ønsket å opprette en arena for formidling av friluftsliv for å bidra til å møte fylkets størstefolkehelseutfordringer; sosial ulikhet og psykiske helseplager. Prosjektet retter seg i hovedsak mot barn og unge i barnehage og skole vil derfor kunne ha en svært viktig forebyggende effekt inn mot disse utfordringene. Gjennom koronaåren har vi sett at behovet for kunnskap om egenorganisert aktivitet hos voksne har økt betraktelig, og dette ønsker vi å gjøre noe med. Vi vil bidra med kunnskap om hvor og hvordan folk kan komme seg på tur, som igjen vil bedre deres helse.

Målsetting

Prosjektets hovedmål er å heve friluftskompetansen hos barn/unge i Telemark for å stimulere til økt deltagelse i friluftslivet. Vi har et mål om å gjennomføre totalt 200 ulike kurs og aktivitetsopplegg fordelt på de tre årene. Et viktig delmål er å skape rekruttering av voksne frivillige.

Målgruppe

Målgruppen i prosjektet vil være barn og unge, voksne som jobber med barn og unge og frivillige kursholdere.

Antall personer i målgruppen

6000

Beskrivelse av gjennomføring

DNT-skolen vil bestå av en instruktør med fagbakgrunn fra friluftsliv og pedagogikk, og en bil som kan frakte instruktøren ogutstyret rundt om i Telemark for å besøke målgruppa i sitt nærområde. Instruktøren vil i oppstartsfasen bruke en del tid på å planlegge gode undervisningsopplegg/kursopplegg. Vi vil oppfordre til medvirkning fra våre samarbeidspartnere på skoler og barnehager i denne prosessen slik at det vi tilbyr er ettertraktet og nødvendig i samfunnet. Når denne medvirkningsprosessen er gjennomført vil de ulike oppleggene samles i en slags «meny» som skoler, barnehager, bedrifter eller andre vil kunne bestille utifra. Denne menyen vil bestå av allerede etablerte kursmaler utviklet av DNT på sentralt nivå. Eks. ferskingkurs i friluftsliv, uteaktivitet på SFO (for ansatte), matlaging utendørs og kurs i hvordan man kan lede en gruppe gjennom enkle friluftslivsaktiviteter. Kursene vil både rette seg mot deltagere som enkeltpersonerog mot f. eks lærere eller barnehagelærere som kan bruke friluftsaktivitet inn i opplegg for sine grupper. Det vil fastsettes en pris for hvert kurs, som skal holdes så lav som mulig, i god DNT-ånd. Etter "bestilling" reiser instruktør ut til skolens/bhgs nærområde for å holde det ønskede kurset.

Fremdriftsplan

2022 vil fokusere på planlegging av kursporteføljen og markedsføring av denne, slik at vi får rekruttert deltagere og fylt opp med mye praktisk aktivitet og kursing. Fra januar 2023 og frem til årsskifte 23/24 vil det være hovedfokus på gjennomføring av flest mulige praktiske opplegg. Dette vil vare ut i 2024, før man i siste halvdel av dette året vil bruke mer tid på evaluering og rapportering.

Detaljer
Program
Helse høst (2021)
Prosjektnavn
DNT-skolen: Formidling av kunnskap om friluftsliv
Organisasjon
Den Norske Turistforening
Beløp Bevilget
2022: kr 450 000
Startdato
15.01.2022
Sluttdato
15.01.2025
Status
Under gjennomføring