Frivillighet – fremtidens folkehelse

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

En av de store utfordringene for frivilligheten er manglende koordinering i kommuner, lokalsamfunn og organisasjoner. Det er behov for midler og ressurser til å sette frivilligheten i et fungerende system. At 55% i Norge oppgir at de ikke har blitt spurt som den viktigste barrieren for at de ikke deltar i frivillig arbeid viser at det finnes et stort urealisert potensiale for frivillighet. Dette ønsker vi i DNT Telemark å gjøre ved å kunne ha en ansattressurs i 50% stilling over 3 år som jobber med å koordinere, organisere og utvikle frivilligheten i vår organisasjon.

Målsetting for prosjektet

DNT Telemark vil gjennom å ansette en 50% ressurs som frivilligkoordinator øke antall frivillige med 30% fra dagens nivå. Det tilsvarer 150 nye frivillige, samt oppfølging av de 500 eksisterende frivillige.

Målgruppe

Vi ønsker å nå ut til mennesker som ønsker å bidra som frivillige i sitt nærmiljø – fra et bredt aldersspekter og personer fra ulike sosiale lag .

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

150

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

-lage system for mottak av frivillige som melder seg – implementere DNTs digitale rekrutteringsprogram og øke bruken av frivillig.no -kompetanseheving av ansatte og frivillige innen temaet frivillighet -skape møteplasser for frivilligheten i deres nærmiljø -senke terskelen for å delta i frivillig arbeid -øke fokus i turlagene på viktigheten av å få inn nye frivillige -synliggjøre det frivillige arbeidet som blir gjort i de lokale turlagene -tilby økt friluftsaktivitet til innbyggerne i Telemark -samhandling med kommunene opp mot frivillighet Prosjektet forankres i DNT Telemark sin administrasjon, hvor det blir prosjektansvarlig som får i oppgave å gjennomføre prosjektet i samarbeid med frivilligheten. Den ansatte skal finne løsninger på dagens utfordringer og implementere de nye tiltakene i administrasjonen og i våre lokale turlag. Personen er tiltenk å jobbe 50% med oppgaven over tre år. Vi ønsker heller en lavere stillingprosent over tre år enn en full stilling i et år. Erfaringsmessig vet vi at denne type arbeid er tidkrevende, å jobbe og motivere frivillige er spennende samtidig som det er utfordrende og krever god tålmodighet.

Fremdriftsplan for prosjektet

1/20 2/20 Oppstart av prosjektet 03/20 07/20 Kartlegge og evaluere dagens status. Opprette metoder og systemer. 08/20 Ta i bruk DNTs Digitale rekruttering system. 11/20 1/21 Opprette test-turlag 2/21 4/21 Evaluere test-turlaget 5/21 5/22 Rulle ute nye metoder i 12 lokale turlag 6/22 9/22 Implementer alle tiltakene og arbeidsoppgavene som er gode i administrasjonen og turlagene 10/22 1/23 Evaluering

Prosjektleder

Henriette Hack

Detaljer
Program
Helse høst (2019)
Prosjektnavn
Frivillighet – fremtidens folkehelse
Organisasjon
Den Norske Turistforening
Beløp Bevilget
2020: kr 750 000
Startdato
14.12.2020
Sluttdato
30.12.2023
Status
Under gjennomføring