Fellesskap med Friluftstrim

Med god avstand og kyndig veiledning kan eldre trene gratis i Oslos parker gjennom pandemien.

En benk kan plutselig bli et treningsapparat – både på de organiserte treningene, og når man for eksempel går seg en tur på egenhånd. Foto: Thomas Pettersen/DNT Oslo

– Ved å tilby utendørs friluftstrim i nærheten av der folk bor vil flere seniorer få et godt aktivitetstilbud under den pågående koronasituasjonen, forteller prosjektleder Hanne Tretterud Lund.

For gjennom prosjektet Fellesskap med Friluftstrim etablerer DNT Oslo tre nye tilbud om uteaktivitet for seniorer.

Friluftstrimmen organiseres ukentlig og der er gratis og åpent for alle. Friluftstrimmen inneholder oppvarming og tilpasset styrketrening ved hjelp av parkens elementer, som trapper, bord og benker.

Prosjektleder Hanne Tretterud Lund

I perioder med særlig strenge smitteverntiltak blir Friluftstrimmen avlyst, men DNT Oslo har delt en treningsvideo, der deltakerne får tips til øvelser de kan gjøre hjemme. Se videoen her:

Trygt tilbud

Øvelsene fremmer styrke, kondisjon, balanse og koordinasjon, og friluftstrimmen ledes av instruktør med kompetanse på målgruppa. DNT Oslo har allerede etablert Friluftstrimmen i tre parker. Gjennom prosjektet utvides dette til tre nye parker i bydeler og kommuner rundt Oslo.

– Friluftstrimmen oppleves som et trygt tilbud, og vi opplever at det er stor etterspørsel etter tilbudet under pandemien. Vi ønsker derfor å utvide tilbudet slik til at flere kan ta del i sosiale og aktive møteplasser, sier Lund.

Hun forteller at DNT har et godt samarbeid med ulike tjenester i bydelene, som blant annet bidrar med rekruttering og synliggjøring av tilbudet.

Stor pågang under pandemien

Ideen til å utvide konseptet kom som følge av stor pågang til de etablerte gruppene under pandemien.

– Dette har vist at tilbudet er svært godt tilpasset de restriksjonene som vi har måttet forholde oss til frem til siste innstramming. Vi har derfor erfart at tilbudet bør utvides slik at flere seniorer kan delta i eget nærmiljø, sier Lund.

22. mai 2019 var treningsprofilen Yngvar Andersen med på Friluftstrimmen i Tøyenparken. Også gjennom pandemien har kyndige instruktører bidratt på treningen, men da med mer avstand mellom deltakerne. Foto: Eivind Kleiven/DNT Oslo

Deltakerne blir mer aktive

Mange har mistet sine treningstilbud som følge av pandemien, og Lund tror derfor at mange ser på Friluftstrimmen som et kjærkomment tilbud.

– Tilbudet kan gjennomføres med god plass og uten nærkontakt. Dette gjør Friluftstrimmen til et svært godt aktivitetstilbud i perioden med påkrevd smittevern, sier hun, og legger til at helseeffekten blant deltakerne potensielt er stor.

– Tidligere undersøkelser viser også at deltakere på Friluftstrimmen blir mer aktive. Det er grunn til å tro at særlig inaktive som kommer i gang, inspireres til å bli mer aktiv også innenfor andre tilbud eller på egenhånd. Friluftstrimmen har også en viktig funksjon som sosial møteplass. Gjennom godt fellesskap opplever seniorer en tilhørighet og motiverer de til å komme igjen, sier hun.

*Obs! I perioder med særlig strenge smitteverntiltak avlyses Friluftstrimmen (som vinteren 2021).


Søknadssammendrag

Gjennom aktivitetstilbudet «Friluftstrimmen» vil flere seniorer få delta i trygg uteaktivitet sammen med andre seniorer.

Friluftstrimmen gjennomføres ved å ta i bruk naturlige elementer i parken eller nærnaturen. Øvelsene skal fremme styrke, kondisjon, balanse og koordinasjon. Instruktørene legger til rette for at aktivitetene kan gjennomføres med ulik tilpasning. Deltakerne kan ha svært ulikt funksjonsnivå, men likevel få godt utbytte av tilbudet. Tilbudet ledes av kompetent instruktør som tilrettelegger ut ifra deltakernes nivå. Frivillige DNT-verter sørger for at alle blir sett og inkludert. Friluftstrimmen gjennomføres ukentlig, gjennom hele året. Tilbudet eksisterer allerede i tre etablerte parker i Oslo. Friluftstrimmen skal nå opprettes i tre nye bydeler eller kommuner i eller rundt Oslo, og vil være gratis og åpent for seniorer. Hensikten med å tilby utendørs Friluftstrim i nærmiljøet er å bidra til at flere seniorer skal få et godt aktivitetstilbud under den pågående koronasituasjonen. Foreningen erfarer at tilbudet er attraktivt og trygt. En utvidelse av tilbudet vil bidra til at flere kan ta del i sosiale og aktive møteplasser.

Målsetting: Bidra til økt fysisk aktivitet og sosialt samvær for seniorer gjennom etablering av Friluftstrimmen.

For å nå målsettingen er vi avhengig av godt samarbeid i bydeler/kommuner hvor tilbudet etableres. Det gjennomføres en kartlegging slik at vi etablerer Friluftstrimmen på steder hvor det er behov. Rekruttering av instruktører og DNT-verter starter umiddelbart. Etter planen etableres første tilbudet i desember. Dette kan bli påvirket av nye restriksjoner for smittevern. De to neste tilbudene etableres i januar/februar. Markedsføring av tilbudet vil gjennomføres via DNTs kanaler og lokale samarbeidspartnere. Markedsføring skjer både i forkant av etablering og løpende underveis. Det gjennomføres en spørreundersøkelse blant deltakerne i november. Prosjektet vil bli evaluert i desember. Vi har et deltakermål som tilsvarer et gjennomsnitt på 20 pr gang. Prosjektresultatet vil også avhenge av deltakernes kvalitative tilbakemeldinger.

Prosjektleder/forsker

Hanne Tretterud Lund

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Fellesskap med Friluftstrim
Organisasjon
Den Norske Turistforening
Beløp Bevilget
Kr 210.000
Startdato
29.10.2020