Helgelandstrappa

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Vi har et bynært fjell som er vanskelig å nå for mange. Det er flere utfordrende partier som gjør at mange «vegrer» seg for å gå turen. Sommeren 2017 ble del 1 bygget ut og det er nå mulig å komme seg opp det første partiet. I del 2 vil dette partiet knyttes sammen med Øyfjellet slik at det muliggjør en mye enklere tilgang for langt flere brukergrupper å komme opp på toppen av det bynære fjellet.

Målsetting

– Tilrettelegge det bynære fjellet på en mye bedre måte. – Økt aktivitet, spesielt for dem som faller utenfor organisert aktivitet. – Forbedret psykisk helse. Aktivitet i motbakke frigjør mye endorfiner. – Etablere unikt friluftsområde for innbyggere og besøkende på Helgeland.

Målgruppe

– Innbyggere på Helgeland. Spesielt bedre tilrettelagt for unge og eldre. – Helselag – Mental helse – Turister/besøkende – Idrettslag/bedriftslag

Antall personer i målgruppen

100000

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektgruppen har engasjert Stibyggjaren AS. Vi samlet inn midler og fikk bygget hele del 1 i 2017. Arbeidet gikk så bra at vi hadde midler fra del 1 til at noe av del 2 også ble påbegynt på slutten av sesongen. Store deler av stien blir laget som en trapp der eksisterende stein blir benyttet. Trappen holder en bredde på ca 120 cm som muliggjør at man kan gå ved siden av hverandre, eventuelt passere andre på tur opp eller ned. Prosjektet er planlagt ferdigstilt sommer/høst 2019, med forbehold full finansiering.

Fremdriftsplan

1. Høst 2017 + Vinter/vår 2018. Dugnadsinnsats for å merke, rydde og klargjøre trase. 2. Sommer 2018. Sherpa fra Stibyggjaren AS starter med bygging av sti. Hvis alt går bra og vi har full finansiering kan prosjektet kan det være dem rekker å ferdigstille allerede høsten 2018. 3. Sommer 2019. Stibyggjaren AS ferdigstiller prosjektet. Prosjektgruppen bruker vinter og vår på å klargjøre trase på det som står igjen før arbeidet 2019 starter.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Rapport gjensidige stiftelsen.pdf

Detaljer
Program
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
Helgelandstrappa
Organisasjon
Den Norske Turistforening
Org.ledd
Stibyggjaren AS
Beløp Bevilget
2018: kr 500 000
Startdato
29.05.2018
Sluttdato
03.09.2019
Status
Under gjennomføring