Av eldre for eldre

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet «Av eldre – for eldre» er et ønske fra etablerte frivillige i DNT Drammen og Omegn å tilby flere frivillige velkommen i foreningen. Målsetting er å nå ut til personer som ønsker å ta del i et sosialt tilbud i sitt nærmiljø, samt opplyse nye som ikke er klar over dette tilbudet om sosiale møteplasser. Tilbudet skal være lavterskel og åpent for alle.

De frivillige som har foreslått å starte prosjektet vil bruke mye av sin tid i starten på å samle andre frivillige som har lyst til å delta i rekrutteringsarbeidet, samt kartlegge hvilke områder og oppgaver som kan være ønskelig på de ulike stedene i hele medlemsområdet.

Rekruttering skjer av erfaring best ved direkte oppmøte og informasjon om tiltak og tilbudet, samarbeid med lokale aktører som kommuner, frivilligsentraler, med flere. Dette vil være en stor del av arbeidet i starten.

Målet er at tilbudet spres til flere små steder i hele medlemsområdet. Ved at flere aktiviteter tilbys i nærmiljøet bidrar dette som samlingspunkt for nye og gamle kjente i lokalmiljøet. Det å kunne bidra på en sti, ei hytte eller på et område man har kjennskap til fra barne- og ungdomsår vil være fint og ved å for eksempel bygge en gapahuk eller etablere en bålplass vil denne kunne brukes av lokalbefolkningen som et samlingspunkt og friluftsområde i årene fremover.

Tidsperioden går over hele året 2021 og vil evalueres kontinuerlig.

Tilbudet vil kunne fortsette videre, og forhåpentligvis videreutvikles, i 2022 på de stedene det vil være naturlig.

Prosjektleder

Thea Utvik

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Av eldre for eldre
Organisasjon
Den Norske Turistforening
Beløp Bevilget
Kr 500.000
Startdato
23.11.2020