Godt tilgjengelige turer i hele Norge

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Det er per i dag vanskelig for mange personer med funksjonsnedsettelse å finne turer som passer deres behov for tilrettelegging. Dermed går de glipp av de viktige helsegevinstene som friluftsliv kan tilby. Informasjon om tilpassede turer er sparsom og varierer i forhold til innhold og kvalitet, og er ofte basert på subjektive vurderinger av egnethet for ulike grupper (f.eks. rullestolbrukere). Begrepet "Godt tilgjengelig" ble lansert i 2019 for turer som ikke er universelt utformet men likevel har en viss grad av tilgjengelighet, men har enda i liten grad blitt brukt i praksis.

Målsetting

– Utvikle et system og rammeverk for registrering og publisering av informasjon om "Godt tilgjengelige" turer – Identifisere, kartlegge og publisere informasjon om 1000 Godt tilgjengelige turer, med et godt utvalg i alle fylker, på den nasjonale turportalen UT.no.

Målgruppe

Personer med funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom.

Antall personer i målgruppen

250000

Beskrivelse av gjennomføring

1 – Utviklingsfase I første fase vil vi utvikle et system og rammeverk for "Godt tilgjengelige" turer basert på definisjonen i Merkehåndboka (merkehandboka.no). Vi vil utvikle definisjoner, krav og kriterier knyttet til begrepet. Dette rammeverket vil brukes videre i utvikling av en standardisert metode for registrering og publisering av turer på den nasjonale turportalen UT.no. Det vil bli et stort fokus på brukermedvirkning for å sikre at mennesker som trenger bra tilgjengelighet får tilgang til pålitelig og nødvendig turinformasjon. 2 – Gjennomføringsfase Denne er hovedfasen i prosjektet. Her vil lokale DNT foreninger og friluftsråd i hele landet kartlegge og publisere 1000 godt tilgjengelige turer på UT.no. Vi vil involvere lokale personer med funksjonsnedsettelse i kartleggingsarbeid for å ivareta brukerperspektivet, og vi forventer å mobilisere en frivillig innsats på rundt 3000 timer. Turforslagene vil inneholde informasjon om tilgjengelighet slik at personer med funksjonsnedsettelse kan søke på turer som passer egne forutsetninger. 3 – Evalueringsfase I siste fase vil vi evaluere resultater og planlegge for videre drift og vedlikehold etter prosjektperioden.

Fremdriftsplan

juli – desember 2022. Utviklingsfase Utvikle system og rammeverk for "Godt tilgjengelige" turer med stor grad av brukermedvirkning. jan 2022 – des 2023. Gjennomføringsfase Identifisere, kartlegge og publisere turinformasjon om 1000 godt tilgjengelige turer i hele Norge. Arbeidet gjennomføres i regi DNTs lokalforeninger og lokale friluftsråd. jan – juni 2024. Evalueringsfase Evaluere resultater, rigge for videre drift og rapportering.

Prosjektleder/forsker

Helen Adamson

Detaljer
Program
Helse vår (2022)
Prosjektnavn
Godt tilgjengelige turer i hele Norge
Organisasjon
Den Norske Turistforening
Beløp Bevilget
2022: kr 650 000
Startdato
01.07.2022
Sluttdato
30.06.2025
Status
Under gjennomføring