Klart det går – i pandemi

Søknadssammendrag

DNT Tilrettelagt er Stavanger Turistforening (STF) sin satsing på at flere personer med funksjonsnedsettelser skal kunne nyte friluftslivet. De fleste av deltakere i DNT tilrettelagt er med fordi de er helt avhengige av følge og ledsagere for å komme seg ut på tur. Covid19 og permittering av prosjektleder i 6 måneder førte til avlyste aktiviteter og at deltakerne våre mistet sine få faste treffpunkter for å kunne delta på «bålkvelder» og småturer. For flere av deltakerne er dette friluftslivet det eneste tilbudet for å komme seg ut på tur.

2020 ble et veldig annerledes år enn først planlagt, men vi ønsker ikke at C19 skal definere oss. Vi ønsker at denne støtten kan sikre trygg aktivitet, og kunne gi forutsigbare og trygge holdepunkt med åpne møteplasser for mennesker med funksjonsnedsettelse – Klart det går under pandemi!

Tiltak og forventet resultat:

  • Aktivitetskalenderen for målgruppen fremstår som et stabilt og forutsigbart tilbud med høy gjennomføringsrate.
  • Vi har særlig behov for å identifisere 2-3 ildsjeler som er villige til å påta seg ansvar for å koordinere deler av aktivitetstilbudet.
  • Sikring av kompetanse og tilrettelegging. DNT Tilrettelagt turer er mer ressurskrevende, det kreves som oftest flere frivillige, det er ofte mer komplisert logistikk, kartlegging og tilpasning til den enkelte deltaker. STF må håndtere sensitive personopplysninger på en forsvarlig måte, og tar sikkerhetsmessige vurderinger om deltakelse er mulig, dette ansvaret overlates ikke til de frivillige.
  • Synlighet. Tilrettelagte turer og friluftsaktiviteter er godt kjent blant interesseorganisasjonene og kommunene.
  • Bedre samarbeid og dialog med interesserorganisasjonene. Vi er likeverdige parter med ulike ressurser og tydelig rollefordeling.
  • Ekstern konsulent vil gi oss råd under rehabilitering av fjellhytta Nilsebu, den skal gjøres mer tilgjengelig basert på prinsippene for universell utforming.
  • Merkede rullestolvennlige turer på UT.no som gir god informasjon for deltakerne om hvilke turer som de kan gjennomføre på egenhånd.
Prosjektleder

Jane Byberg

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Klart det går – i pandemi
Organisasjon
Den Norske Turistforening
Beløp Bevilget
Kr 700.000
Startdato
11.01.2021