Utkikkstårn på Fugleleiken i Råde

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1.Bakgrunn for prosjektet
De to siste årene har vi i DNT Vansjø vurdert flere steder hvor det kan være aktuelt å sette opp et utkikkstårn. Vi ønsker et utkikkstårn i vårt nærområde som kan være et tiltak får å få flere ut på tur. Vi som bor rundt Vansjø har ingen fjelltopper som kan gi et rundskue, slik mange andre kommuner har. Derfor ser vi det som svært viktig å få til nettopp et utkikkstårn som automatisk vil gjøre alle turer i området mer attraktive.

2.Prosjektets målsetting
I tråd med kommunens visjon utvikle: «samhold i bygdesamfunnet, tilgang til skog, mark og gårdsliv, friskfaktorene knyttet til utendørsaktiviteter og meningsfylt fritid».

3.Prosjektets målgruppe
Folk i alle aldre med spesiell vekt på barnefamilier og folk som er mindre mobile skal få oppleve rundskue som erstatning for manglende «høye fjelltopper».

4.Beskrivelse av gjennomføring
Tårnet skal reises av godkjent entreprenør og av DNT Vansjø’s egen dugnadsgruppe i fellesskap.

5.Prosjektets betydning
En tursti i lokalmiljøet hvor et utkikkstårn med klatrevegg inngår som et element, er et godt folkehelsetiltak for vårt område. Besøksantall på » Fugleleiken» 2009 var 850 registreringer og

for 2010, 970 registreringer i den utlagte boken. Et tårn vil være et nytt «trekkplaster» for å få enda flere ut i naturen.

6.Fremdriftsplan
2011
uke 24, rammesøknad sendes Råde kommune
høsten, anbudsdokumenter utarbeides, anbud innhentes og entreprenør velges
2012
Vinter og tidlig vår, materialer fraktes ut på frossen mark og/eller ved hjelp av helikopter
Vår, tårnet reises og gjøres ferdig
Juni, tårnet åpnes for publikum

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2011_1_0599.pdf

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn for prosjektet og målsetting
DNT Vansjø vurderte flere steder hvor det kan være aktuelt å sette opp et utkikkstårn. Vi ønsker et utkikkstårn i vårt nærområde som kan være et tiltak får å få flere ut på tur. Vi som bor rundt Vansjø har ingen fjelltopper som kan gi et rundskue, slik mange andre kommuner har. Derfor ser vi det som svært viktig å få til nettopp et utkikkstårn som automatisk vil gjøre alle turer i området mer attraktive.
Tårnet ble reist av godkjente entreprenører og av DNT Vansjø’s egen dugnadsgruppe i fellesskap. Tårnet platåer er bygget på tre reiste høyspentmaster i tre og til selve platåene er det anvent limtre draagere og trykk imregnert virke. Alle trappetrinn er utført i galvanisert stål.
Besøksbøkene for 2012 viser at det har vært 6 141 besøk og vi vet at flere ikke har benyttetbesøksbøkene.

Prosjektleder/forsker

Harald Lund

Detaljer
Program
Forebygging (2011)
Prosjektnavn
Utkikkstårn på Fugleleiken i Råde
Organisasjon
Den Norske Turistforening
Beløp Bevilget
2012: kr 120 000
Startdato
01.01.2012
Sluttdato
01.06.2012
Status
Avsluttet