Digital turformidling for alle

Søknadssammendrag

I prosjektet «digital turformidling for alle» er målsetningen å øke den fysiske aktiviteten blant befolkningen, gjennom å synliggjøre turmuligheter i Telemark digitalt. DNT opplevde i 2020 en voldsom etterspørsel etter digital turinformasjon på landsbasis. Grunnet koronarestriksjoner har mange måttet tenke nytt når det gjelder å aktivisere seg selv og familien sin. I DNT Telemark har vi i 2020 erfart at mange nye personer har tatt i bruk naturen som aktivitetsarena. Her er det ofte de områdene hvor det allerede finnes digital turinformasjon tilgjengelig, som er i bruk. Inspirasjon, veiledning i å dra på oppdagelse i naturen og digital turformidling er nødvendig for å få enda flere ut på tur, og at disse skal oppdage nye turområder i sine nærområder. Dette budskapet ønsker vi å spre til hele Telemark for å sikre et bredt tilbud, digitalt tilgjengelig for alle.

Gjennom rekruttering av frivillige med interesse for digital turinformasjon ønsker vi å øke registreringsgraden av dagens turtilbud betraktelig. Ved hjelp av tett oppfølgning og kursing av de frivillige ønsker vi å tredoble antallet av registrerte turtilbud, dette innen ulike friluftsaktiviteter fra kyst til fjell i Telemark. Metoden blir en tilpasset innsats for det enkelte lokalområde og de tilhørende frivillige lokale lag, samt rekruttering via eksisterende kilder og foreninger i området. Jobben består delvis i digital registrering av eksisterende turer og steder samt produksjon av nye. Innsatsen skal synliggjøre turmuligheter for alle målgrupper i befolkningen og bidra til en økt fysisk aktivitet rundt om i nærmiljøene. Prosjektet vil bidra til å dokumentere den samfunnsmessige helseverdien av å ha turtilbud lokalt, levert av frivilligheten og fritt tilgjengelig for alle. I mars 2022 er målet å ha doblet den årlige registrerte samfunnsøkonomiske gevinsten, og å ha sikret et bredt turtilbud til hele Telemark via den digitale turplanleggeren UT.no.

Prosjektleder

Michael Quist Rasmussen

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Digital turformidling for alle
Organisasjon
Den Norske Turistforening
Beløp Bevilget
Kr 700.000
Startdato
23.02.2021