Friluftstrimmen i Bergen

Søknadssammendrag

Friluftstrimmen legger til rette for fysisk aktivitet og en sosial møteplass for seniorer fra 60 år og oppover. Møteplassene legges til parker, eller idrettsplasser i nærmiljøet, slik at det skal være lett tilgjengelig og velkjent for deltakerne. Profesjonelle instruktører leder treningsøkten og legger til rette for at øvelsene tilrettelegges til den enkelte deltakerens nivå. Treningsøkten legger opp til lett oppvarming, styrke og balansetrening og har fokus på å forbedre balanse og koordinasjon slik at en skal kunne delta på turer i kupert og ulendt terreng.

Friluftstrimmen er gratis og gjennomføres på et fast tidspunkt, hver uke gjennom hele året. Frilufstrimmen i Bergen ble startet opp høsten 2020. Det er fortsatt plass til flere deltakere, og vi vil jobbe med å markedsføre tilbudet og gjøre det bedre kjent hos frivilligsentraler og hos seniorer i de bydelen der det foregår. Vi vil også rekruttere frivillige DNT verter som skal til rette legge for at alle blir sett og inkludert, sjekker påmelding opp mot deltakerlister og informerer om andre seniortilbud i DNT. DNT-verten samler deltakerne til en felles avslutning etter treningen. De serverer kaffe og inviterer til at deltakerne kan spise matpakken sammen og snakke litt.

Tilbakemeldinger fra deltakere hittil har vært at dette er et meget velkomment tilbud som er blitt et høydepunkt og en velkommen avveksling fra hjemmekontoret.

Prosjektleder/forsker

Birgithe Roald

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Friluftstrimmen i Bergen
Organisasjon
Den Norske Turistforening
Beløp Bevilget
Kr 200.000
Startdato
29.04.2021