Fart i fjellet

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Den Norske Turistforening, DNT, er Norges største friluftslivsorganisasjon. I flere år har vi blitt oppfordret både fra interne og eksterne fagmiljøer om å se på hvordan vi kan utnytte vår kompetanse i forhold til å tilrettelegge turer og aktiviteter for overvektige barn. Vi ønsket nå å gjøre noe aktivt i forhold til dette ved å igangsette pilotprosjektet ”Fart i fjellet” – en ekte familiecamp for overvektige barn og deres foresatte. Hovedmålet med prosjektet var å sette fokus på ”friluftsliv som en vei til bedre helse” gjennom aktiv handling. Vi ville arrangere en attraktiv familiecamp for overvektige barn og deres familier.

 

Vi kontaktet Stor og sterk prosjektet på Ullevål sykehus for å drøfte og diskutere campen. De var svært positive til tiltaket og vi gikk i gang med å lage informasjonsmaterialet. Vi rekrutterte deltagere via en rekke prosjekter og organisasjoner som jobber med barn og overvekt. Tross bred markedsføring og lav deltagerpris hadde vi færre deltagere enn ventet.

 

Fart i fjellet ble gjennomført på Glitterheim i Jotunheimen 13. – 17. juli 2008. Dagene på campen ble fylt med uteaktiviteter og sunn og god mat. Lederne jobbet mye med motivasjon og mestring i forhold til deltagerne. Gjennom at deltagerne fikk oppleve at de mestret aktivitetene ønsket de selv å gjenta aktivitetene. Det viste seg imidlertid å være svært utfordrene og få aktivisert de voksne som var med barna på campen. Alle voksne fikk kursing en dag i aktivt uteliv.

 

Leiren var vellykket tross få deltagere. Vi ønsker å bruke gjenværende midler på en nærcamp for barn med overvekt på Sæteren Gård.


 

Prosjektleder/forsker

Grethe Johnsen

Detaljer
Program
Forebygging (2007)
Prosjektnavn
Fart i fjellet
Organisasjon
Den Norske Turistforening
Beløp Bevilget
2008: kr 320 000
Startdato
01.01.2008
Sluttdato
31.12.2008
Status
Avsluttet