Fjellturer for synshemmede

Søknadssammendrag

Alle kan, og skal, få delta på fjellturer dersom de ønsker det. Dette er målet til Fjellgruppa for synshemmede, et samarbeid mellom Trondhjems Turistforening og Norges Blindeforbund Trøndelag, som arrangerer tilrettelagte turer slik at alle kan delta på fjellturer, uavhengig av synsevne.

Turistforeningen rekrutterer frivillige turledere og ledsagere, og Blindeforbundet sprer informasjon om tilbudet til sine medlemmer. Turene er rettet mot unge voksne og voksne, men det er ikke satt noen aldersgrense for å delta på turene.

I løpet av 2022 er det planlagt 6 kveldsturer i og rundt Trondheim som brukes for å trene mot større turer, øve på ledsagerteknikker, bli kjent med nye turområder, og ha en hyggelig og sosial tur. Det er planlagt to større helgeturer i løpet av sommeren. I juni har vi planlagt en overnatting ute i Trondheimsmarka hvor vi skal lære mer om hvordan vi kan gjøre en overnatting ute enkel og komfortabelt.

Målet med turen er at både ledsagere og deltakere skal føle seg trygge på å overnatte ute, enten i hengekøye, telt, eller under åpen himmel. I august har vi planlagt en hyttetur til Sylan hvor vi legger opp til mye hyggelig sosialt samvær på hytta, og to ulike turer lørdag hvor vi deler oss slik at alle kan finne en tur som passer seg uavhengig av fysisk form.

Fjellgruppa har allerede noen faste medlemmer, men målet i 2022 er at flere skal få deltatt på turene og opplevd hvor enkelt man kan gjøre friluftsliv med enkle tilpasninger. Arbeidet drives av en arbeidsgruppe bestående av to turledere fra TT, tre frivillige fra Blindeforbundet Trøndelag, og ansattressurser fra TT og Blindeforbundet.

Prosjektleder

Silje Hoel Fossen

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Fjellturer for synshemmede
Organisasjon
Den Norske Turistforening
Beløp Bevilget
Kr 155.500
Startdato
15.10.2021