Økt kunnskap om diabetes

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn og målsetning: En allmennhelsetjeneste for døve, døvblinde og sterkt tunghørte med ansatte som benytter tegnspråk i k

Bakgrunn og målsetning: En allmennhelsetjeneste for døve, døvblinde og sterkt tunghørte med ansatte som benytter tegnspråk i kommunikasjon med pasientene ble opprettet i 1998. Det ble avdekket fort at det var stor forekomst av sykdom hos døve i forhold til hørende og et betydelig informasjonsbehov. Døve kommer betydelig senere til lege med sine problemer enn hørende pasienter på grunn av kommunikasjonsbarriere og lavere kunnskap om sykdom og helse. Døve har økt forekomst av diabetes og kunnskapen om diabetes i forhold til hørende. Målet for dette prosjektet var å øke døve personers kunnskap om sykdommen diabetes og hvordan diabetes type 2 kan oppdages, forebygges og behandles. Det undervises i senfølger av sykdommen. Momenter som vektreduksjon, kosthold og fysisk aktivitet vektlegges. Viktigheten av regelmessig legekontroll fra en viss alder understrekes og forklares. Denne informasjonen må skje på tegnspråk og må være spesielt tilrettelagt for døve personers informasjonsbehov.

 

Gjennomføring: Det ble satset på å samle inn informasjon om diabetes type 2 i tett samarbeid med blant annet Norges Diabetesforbund, Lærings- og mestringssenteret på Aker sykehus, Rådgivningskontoret for hørselshemmede i Oslo og erfaringene fra hospiteringsuka som prosjektleder gjennomførte i Oslo. Det ble utviklet et kursmateriell som skal raskt kunne skiftes ut ved behov, da informasjon og kunnskap om diabetes forandres hele tiden og oppdateres. Det kursmateriellet som er utviklet er forsøkt å lage så generell og informativ som mulig. Dette materiellet kan benyttes av andre kursledere enn prosjektleder slik at informasjonen om diabetes raskt kan spres ut til døveforeningene. Forutsetningen er at kurslederen har lest innholdet og forstått begrepene. Kursoppleggets varighet er tre timer og skal inneholde de elementære opplysninger om diabetes type to, som blant annet forebygging, kosthold, aktivitet, vektreduksjon og hvordan oppdage de ulike symptomene på diabetes. Kursmateriellet ble testet ut i to døveforeninger. Evaluering og endringer av kursinnholdet ble foretatt.

 

Videre planer: Erfaringene som tegnspråkbrukere har når de skal til legen kan føre til at de kvier til å oppsøke legen på grunn av dårlige erfaringer. Man havner i en vond sirkel dersom det ikke kan brytes ut på ett eller annet vis. Prosjektleder håper at ved hjelp av disse diabeteskursene og informasjon utgitt på CD vil gi tegnspråkbrukere økt kunnskap om sin egen helse og økt forståelse for kroppens funksjon og sammensetning. På den måten kan tegnspråkbrukerne lære å stille riktige spørsmål til legen sin.

 

Sosial- og helsedirektoratet er interessert å inkludere erfaringene av dette prosjektet knyttet til deres handlingsplan for hørselshemmede. Dette kan bety at prosjektet kan få gode etterspill med oppfølgning fra statlig nivå når det gjelder kunnskapsspredning til døve tegnspråkbrukere. Prosjektleder skal fortsette å reise rundt til de ulike døveforeningene og informere og gi kurs til tegnspråkbrukerne om diabetes type to. En informasjons CD og informasjonshefte er under utvikling og skal sendes til samtlige døveforeninger.

Prosjektleder/forsker

Tom Harald Dahl

Detaljer
Program
Rehabilitering (2004)
Prosjektnavn
Økt kunnskap om diabetes
Organisasjon
Norges Døveforbund
Org.ledd
Døvekompetanse AS
Beløp Bevilget
2005: kr 400 000
Startdato
01.01.2005
Sluttdato
01.08.2006
Status
Avsluttet