Norsk tegnspråkgrammatikk for førstespråksbrukere

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Prosjektsammendrag

I dag finnes det ikke noe materiale som beskriver tegnspråkgrammatikk rettet mot døve og hørselshemmede som kan norsk tegnspråk flytende. Norsk tegnspråk er et unikt språk og er et av flere hundre tegnspråk som finnes i verden. Det er førstespråket til rundt 5000 døve og hørselshemmede i Norge. I tillegg finnes det minst 20.000 nordmenn som har norsk tegnspråk som andrespråk. I den gruppen finner vi blant annet foreldre, grunnskole lærere, tegnspråktolker, venner, og fagpersoner. I 2020 ble det utgitt to innføringsbøker i norsk tegnspråk på skriftlig norsk, men innholdet er beregnet på norsktalende og tar ikke utgangspunkt i allerede gode ferdigheter i tegnspråk. Mangelen på materiale om grammatikk for førstespråklige i tegnspråk er også et problem for tegnspråklærere som mangler referanseverk utover innføringsbøkene. Mangelen på materiale rettet mot førstespråksbrukere av norsk tegnspråk er også omtalt i handlingsplanen for 2022 – 2025 til Norges Døveforbund og i NOU 2023: 20 Tegnspråk for livet. Dette prosjektet skal resultere i en 45-minutters informativ film om grammatikken i norsk tegnspråk rettet mot døve og hørselshemmede som har tegnspråk som førstespråk. Effektmålgruppen utgjør kjernemedlemmene i Norges Døveforbund. Ved å lage filmen på tegnspråk vil gruppen få informasjon på sitt førstespråk, som er viktig fordi flere i målgruppen har norsk som andrespråk. Filmformat vil også være overlegent når en diskuterer de visuelle tegnene som vanskelig lar seg beskrive med ord og stillbilder. Døve og hørselshemmede vil kunne bruke filmen til å gjøre rede for grammatikken i sitt eget språk overfor andre, slik som pårørende og andre i den nærmeste omgivelsen. Et trygt forhold til sitt eget språk vil fremme selvtillitten og redusere stress. Det er også viktig for nybegynnere, for eksempel hørende foreldre med døve barn, å møte tegnspråkmodeller som har et ukomplisert forhold til sitt eget språk. Trygge tegnspråklærer kan i større grad fokusere på å motivere blant annet hørende foreldre å våge å tegnspråk. Gode bånd er viktig for den psykososiale helsen til døve barn som trenger å kommunisere uhindret med sine foreldre og nærmeste. Filmen vil diskuterer ulike aspekter ved tegnspråkgrammatikk slik at tegnspråklige og tegnspråklærere skal bli mer trygge på̊ sine kunnskaper. Filmen vil ta for seg opprinnelsen til eldre og nye populære termer i tegnspråkgrammatikken og diskutere uklarheter rundt disse termene. Filmen vil også̊ utforske historien til tegnspråkgrammatikken fra 1800 tallet frem til i dag. I alle faser av produksjonen av filmen vil vi inkludere tilbakemeldinger fra grupper bestående av personer med tegnspråk som førstespråk og tegnspråklærere. Sammen med gruppene, vil prosjektleder, som er døv og også har doktorgrad i lingvistikk, sørge for at filmen blir relevant og nyttig. Vi vil også hente inn en dokumentarfilmspesialist for å heve kvaliteten og bidra til et løft i dokumentarfilmproduksjon på tegnspråk.

Prosjektleder

Dag Johan Lindeberg

Detaljer
Program
Utvikling (2024)
Prosjektnavn
Norsk tegnspråkgrammatikk for førstespråksbrukere
Organisasjon
Norges Døveforbund
Beløp Bevilget
2025: kr 500 000, 2026: kr 890 000
Startdato
01.01.2025
Sluttdato
31.12.2026
Status
Under gjennomføring