Nettverkskurs i tegnspråk

Sluttrapportsammendrag

Vi takker Stiftelsen Dam for prosjektmidler, som muliggjorde å finne løsninger i en koronatid. Målet med prosjektet var å finne god plattform for undervisning på norsk tegnspråk via videosamtale. Vi ønsket å finne ut hvilke tekniske og pedagogiske utfordringer, samt hvilke begrensninger for å ha en god undervisning på nett. Utarbeide kursplan for nettundervisning. Nettverkskurs i norsk tegnspråk, ser vi i ettertid at det er mer riktig at det er Nettkurs i norsk tegnspråk.

Vi startet prosjektet med å finne hvilken digital plattform som passer for undervisning. Vi deltok på digital kurs i regi av Oslo kommune, og der ble det gitt gode tips å se nærmere på. Vi testet flere plattformer som Zoom, Teams, Messenger, Vivil, osv. Vi hadde krav om stabilitet på video i forhold til tegnspråk som er et visuelt og gestuelt språk og de muligheter som plattformen gir. Valget falt på Zoom som var best. Teams som brukes av mange, fungerer dårlig på tegnspråk som gir forsinkelse og ustabilitet.

Vi startet kurs og møter med våre tegnspråklærere på digital Zoom, og så det var utfordringer i å lære ulike funksjoner. Vi fikk en dyktig person til å lage to veiledningsfilmer på tegnspråk i bruk av Zoom i undervisningen. En for de som underviser og en for deltakere. Disse var god hjelp for prosjektet. Vi begynte å se på tekniske og pedagogiske utfordringer og hvilke begrensninger i undervisningen på Zoom. Samtidig som tegnspråklærere satte opp kursplan for nettundervisning og vi drøftet hvilke pedagogiske utfordringer det er på nett kontra fysisk undervisning.

Vi inviterte kursdeltakere til å være med på å teste Zoom med tegnspråkkurs på nett i juni. Det var deltakere som hadde meldt på i mars, da alle våre kurs ble avlyst pga korona. Vi tok utgangspunktet i den nye kursboken «Norsk tegnspråk, basisbruker 1 – ferdighetsboka», utgitt av Norges Døveforbund. Boka deler vi i 4 moduler, hver på 24 timer. I testgruppen valgte vi å gjennomføre 2 timer per gang i juni, 3 ganger, til sammen 6 timer. Vi satte opp 3 grupper for modul 1 og 1 gruppe for modul 2. Det ble meldt på 16 deltakere, da vi på forhånd ble enige om 4 deltakere hver gruppe + lærer. Kursdeltakere fikk tilsendt kursboka gratis som takk for hjelpen med å teste og at vi fikk tilbakemeldinger fra dem i form av elektronisk evalueringsskjema. Vi utarbeidet kursbrev som ble sender før testundervisning og underveis.

RESULTAT AV EVALUERING JUNI Vi fikk 11 svar av 16 deltakere. Vi ser deltakere som tok modul 1 fysisk før korona, håndterte lettere testingen enn de som aldri har lært tegnspråk. De fleste synes 2 kurstimer var passende, og noen erfarte 3 timer fysisk tidligere. Det kan være slitsomt å se på skjermen og avlese tegnspråk som de ikke er vant med fra før av. De fleste var veldig fornøyde med lærerne, som var tålmodige og brukte tid på å forklare.

Prosjektlederen observerte alle tegnspråklærerne underveis, og han tok opp utfordringer som vi justerte og endret opplegg. Dette gjorde at undervisningen for 2. og 3. gang ble mye bedre. Viktig med god lys på læreren. Bruke visuelle ting å vise før man lærer tegn. Deltakerne var fornøyde med informasjon gitt før testundervisningen startet, og underveis. Utfordring å se tegn på skjerm i 2D format kontra fysisk ser vi tegn i 3 D. Utfordring å følge med hvem som snakker (turtaking). Det ble laget av læreren lapp med navn på deltakere hvem som skal si noe.

Det ble prøvd ut gruppearbeid, ikke helt vellykket da Zoom gjør at læreren ikke ser hva de gjør. Det kan gjøres ved å «besøke» dem. Noen lærere valgte gruppearbeid 2 og 2, slik at de kunne følge med og korrigere. Kursboka er tilrettelagt for fysisk undervisning og derfor kunne ikke alle oppgaver gjennomføres i Zoom.

Lærerne lagde tilleggsmateriell som er tilpasset for Zoom. Vi drøftet hvilke hjelpemidler vi kunne bruke. Skrive lapp eller bruke tavle med ord, hvis deltakere ikke forstår læreren. Deltakerne var fornøyd med kursboka som var til god hjelp. Kurset var gøy. For tegnspråklærerne var det ulike erfaringer og opplevelser med Zoom. Utfordring i å tenke nytt og bruke visuelle midler. Viktig med turtaking og gode lysforhold.

Antall kursdeltakere ble vi enige om at vi kan øke til 8 kursdeltakere. Fysisk undervisning pleide vi å ha 12-14 kursdeltakere. På nett blir det for mange til å undervise, at man risikerer at ikke alle ser hverandre på Zoom samtidig. Viktig at tegnspråklærerne må være kreative og tålmodige.

KURS FOR TEGNSPRÅKLÆRERE Vi gjennomførte kurs for tegnspråklærere 22. – 23. august, der man skulle lære å bruke den nye kursboka. Det var forelesere i tillegg om lærerrollen, profesjonalitet og fagdidaktikk. Erfaring i bruk av nettkurs med Zoom. Utepraksis øvelser, dvs. hvordan undervise ute i butikk, kafe, park, osv. Kurset inviterte vi døveforeninger i Østlandet, men det meldte på deltakere fra Innlandet Døveforening og våre tegnspråklærere, i alt 6 deltakere og 4 forelesere. 3 meldte forfall (2 døveforeninger) grunnet korona.

Tilbakemelding fra tegnspråklærere at kurset var nyttig og de lærte mye. Spesielt om hvordan undervise ute, hvordan undervise fra den nye kursboka og undervisningsplan. Alle ønsker mer kurs hvordan bruke praksisøvelser uavhengig om det er i klasserom, digital eller ute.

PLAN FOR HØSTENS TEGNSPRÅKKURS Vi så at det var lettere smittevernregler, at vi kunne ha kurs i klasserom. Vi ble enige om å bruke alle teknikker og utfordringer ved å ha kurs ute, i klasserom og bruke Zoom, som alle har erfart fra testundervisningen og være forberedt på en eventuell nedstenging. Vi startet tidlig i september og avsluttet alle våre kurs siste uke i oktober. I begynnelsen av november ble det nedstenging, så vi var heldige. Det ble gjennomført 4 kurs med 31 kursdeltakere.

RESULTAT AV EVALUERING NOVEMBER Vi fikk 21 svar av 31 deltakere. 3 timer passer fint i kombinasjon av ute, klasserom og digital. Men for noen mente 2,5 timer var bedre da gruppe ble sliten den siste halvtimen. 2 klasser brukte Zoom. Det fungerer fint. Men de ga uttrykk for at det er bedre med fysisk enn på Zoom som har andre utfordringer.

KONKLUSJON AV PROSJEKTET Prosjektet har oppnådd sitt hovedmål, og vi har lært mye i forhold til:

 • Å bruke Zoom
 • Å bruke kursboka
 • Å bruke visuelle teknikker
 • Å bruke turtaking-regler
 • Å bruke gode lysforhold for læreren og kursdeltakere
 • Å tenke nytt
 • Å være kreativ
 • Å være tålmodig
 • Å bruke god tid på å forklare og vise
 • Å skape trygghet
 • Å motivere deltakere og lærere at det skal være gøy og interessant

Prosjektet har gjort våre tegnspråklærere i Oslo å være godt forberedt med å tilrettelegge god undervisning på Zoom i framtiden. Mange ting kan gjøres bedre eller annerledes, men dette er noe tegnspråklærere må jobbe med å finne ut ting. Det er ulike utgangspunkt i hvem målgruppen som deltar på tegnspråkkurs og hvilke utfordringer det gir.


Søknadssammendrag

Oslo Døveforening har flere tegnspråkkurs både dagtid og kveldstid. Da koronavirus kom til Norge, ble alle kurs avlyst. Vi ønsker å gjøre norsk tegnspråk tilgjengelig for de som vil lære norsk tegnspråk. Vi ser at vi er nødt å tenke nytt gjennom å ha nettverkskurs i tegnspråk. Vi ser en unik mulighet for dem å lære tegnspråk på nett.

Målgruppen er døve tegnspråklærere som underviser i norsk tegnspråk. Kursdeltakere som er døve, hørende, tunghørte, døvblitt som av ulike grunner ønsker å lære norsk tegnspråk for å kunne kommunisere med døve.

Vi håper å nå 100 personer i prosjektet og i aldersgruppen 20-66 år.

Å finne ut hvilken plattform for videosamtale fungerer best for nettverkskurs i tegnspråk mellom døve tegnspråklærere og kursdeltakere som er hørende. Teste ut noen grupper både nybegynnere og viderekomne om det er ulike utfordringer i å avlese på tegnspråk. Det er ikke lyd i samtalene for de som hører og aldri har lært tegnspråk kan det være en utfordring. Å finne ut hvilke pedagogiske utfordringer det er å undervise på videosamtale kontra fysisk undervisning i klasserom eller ute.

Vi ønsker å finne ut hvilke rammebetingelser for undervisning. Vi vil utarbeide kursplan for nettundervisning og tar utgangspunkt i den nye tegnspråkboka som er finansiert av Stiftelsen Dam.

Tidsplan med fullføringsdato:

 • 01/06/2020 Digitale hjelpemidler
 • 15/06/2020 Utarbeide kurs og opplæringstiltak og opplæring til lærere
 • 01/08/2020 Utprøving med kursdeltakere
 • 30/08/2020 Evaluering med lærere og igangsetting av nettverkskurs
 • 01/12/2020 Evaluering av nettverkskursene i tegnspråk og rapportering.

Vi håper at forventede resultater er at vi finner ut en god digital plattform for undervisning og har funnet en god form for pedagogisk og didaktisk undervisning i forhold til målgruppen. Rammebetingelser for undervisning blir avklart og ha utarbeidet en kursplan for nettundervisning som tar utgangspunkt i den nye tegnspråkboka. Kommet i gang med nettverkskurs i tegnspråk.

I tillegg vil vi dele på våre erfaringer til andre som driver med tegnspråkkurs, særlig lokale lag hos Norges Døveforbund.

Prosjektleder

Vidar H. Sæle

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Nettverkskurs i tegnspråk
Organisasjon
Norges Døveforbund
Beløp Bevilget
Kr 200.000
Startdato
17.04.2020