Trafikkopplæring på tegnspråk

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Mange døve som har tegnspråk som førstespråk finner det problematisk å tilegne seg teoristoffet til førerkortet fra en lærebok

Mange døve som har tegnspråk som førstespråk finner det problematisk å tilegne seg teoristoffet til førerkortet fra en lærebok, og dette er en diskriminerende språklig barriere for døve som ønsker å ta førerkort. I prosjektet ”Trafikkopplæring på tegnspråk” utvikles en ny utgave av CD-ROMen ”Veien til førerkortet” slik at man i tillegg til alt stoffet fra originalen også har tilgang til tegnspråkoversettelse av de skriftlige tekstene og tolking av videoklippene som viser ulike trafikksituasjoner. En stor utfordring i prosjektarbeidet har vært å lage gode oversettelser av et til dels tungt fagstoff.

 

Norges Døveforbund har fått midler gjennom stiftelsen Helse og Rehabilitering til prosjektet, og det er Møller kompetansesenter som har stått for den praktiske gjennomføringen. Møller kompetansesenter har samarbeidet med Autoriserte trafikkskolers landsforbunds interessekontor A/L i forhold til bruk av materiellet ”Veien til førerkortet” og med InTutor i forhold til teknisk tilrettelegging av CD-ROM.

 

Dette produktet vil være til stor nytte for døve som skal ta førerkortet, og også som generell trafikkopplæring for døve barn og ungdommer i skolen. Tegnspråkversjonen er utgitt som DVD-ROM og kan kjøpes fra nettbutikken til Møller kompetansesenter (www.mamut.no/moller).

 

Vedlegg og sluttprodukter

ü      DVD, Tegnspråkoversettelse av ”Veien til førerkortet”

Prosjektleder/forsker

Olle Eriksen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2004)
Prosjektnavn
Trafikkopplæring på tegnspråk
Organisasjon
Norges Døveforbund
Org.ledd
Møller kompetansesenter
Beløp Bevilget
2005: kr 500 000
Startdato
01.01.2005
Sluttdato
30.06.2006
Status
Avsluttet