Snap på tegnspråk

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

I 2016 ble Snapkollektivet lansert. Snapkollektivet består av ni jenter med mål om å skape et åpnere og mer tolerant samfunn gjennom sin Snapchatkanal. «Et samfunn hvor det er greit å vise følelsene sine. Et samfunn der det er greit å være annerledes, være åpen om det som er vanskelig, og et samfunn der det å være seg selv er mer enn greit nok.» Kombinasjonen av hverdag og viktige temaer har gjort kanalen veldig populær. Vi ønsker å utvikle et tilsvarende konsept – men med døve/hørselshemmede unge kvinner! Døve barn/unge idag mangler eldre rollemodeller å identifisere seg med.

Målsetting

Synliggjøring av unge, engasjerte og sterke døve kvinner. Gi døve barn og unge rollemodeller, styrke deres identitet. Gi dem en mulighet til å føle seg stolte av å være tegnspråklige. Bygge ned fordommer og nedvurdering av døve og tegnspråk.

Målgruppe

Hovedmålgruppe: Unge hørselshemmede og døve i Norge. Sekundær målgruppe: Majoriteten av det norske folk som ikke har kunnskap om døve/tegnspråk.

Antall personer i målgruppen

100000

Beskrivelse av gjennomføring

Vi oppretter en arbeidsgruppe som setter sammen endelig snap-team. Vi har flere som har bekreftet at de er interesserte i å delta (se vedlegg), men ved prosjektoppstart spør vi på nytt og eventuelt legger til noen flere. Utvikler konseptet – et fengende navn, profilering, visuell utforming. Snap-konto åpnes, og en prosjekthjemmeside for prosjektet, tilsvarende www.snapkollektivet.no Det opprettes også Facebook- og Instagram-kontoer for prosjektet. Arbeidsgruppen vil primært være å fungere som en “redaksjon” og teknisk støtte for snap-teamet. Med det mener vi ikke at vi skal styre innholdet, men at vi har en felles visjon med hvor vi vil, oversikt over temaer som vi håper å få mulighet å komme innom i løpet av prosjektperioden. Når man skaper en “offentlig” dialog, må vi også skape bevissthet rundt f.eks. vær varsom-plakaten. Prosjektleder vil også bistå med å markedsføre snap-kanalen med hjelp av ressursene som ligger i Supervisuell. Norges Døveforbund vil være representert i prosjektet, da flere i snap-teamet er aktive i både NDF og ungdomsorganisasjonen NDFU på både styre- og administrasjonsnivå. Vi vil ha høy deltakelse både mhp brukerrepresentasjon da alle medvirkende i prosjektet selv er døve/tegnspråkbrukere.

Fremdriftsplan

Alle kanaler skal være på lufta fra 1. oktober 2018. Arbeidsgruppe og snap-team har samlinger oktober 2018, februar 2019 og juni 2019. Prosjektet vil være i drift fram til 30.6.19, men det kan tenkes at snap-teamet fortsetter på egen hånd etter prosjektperioden. Da vil det være etablert rutiner og en “kultur”.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Hverdagsdov-sluttrapport.pdf

Prosjektleder/forsker

Vivi Hurtley Thordarson

Detaljer
Program
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
Snap på tegnspråk
Organisasjon
Norges Døveforbund
Org.ledd
Supervisuell
Beløp Bevilget
2018: kr 295 000
Startdato
02.07.2018
Sluttdato
01.01.2020
Status
Under gjennomføring