Hjelp! Barnet mitt hører ikke 2.0

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Extra-prosjektet «Hjelp, barnet mitt hører ikke» ble distribuert i sosiale medier våren 2017. Det var vellykket – mange foreldre tok kontakt, og vi nådde fram utenfor vårt nettverk. Etter filmene ble distribuert, snakket prosjektleder med flere foreldre med minoritetsbakgrunn som uttrykte ønske om den samme informasjonen på andre språk enn norsk. Det er også et savn etter temaer som er knyttet til det å være døv/hørselshemmet og del av en etnisk minoritet, enten det er nyinnflyttede somaliere eller barn med samisk bakgrunn. Vi ser denne gruppen har tilleggsutfordringer sammenligna med andre.

Målsetting

Økt kunnskap til minoritetsforeldre til barn med hørselstap, slik at de både kan gjøre gode valg for sine barn og oppdage at det finnes nettverk med likepersoner, bli kjent med eksisterende hjelpetiltak fra det offentlige, fra brukerorganisasjoner og likepersoner. (Empowerment.)

Målgruppe

Barn med hørselstap med minoritetsbakgrunn og deres familier. Sekundærmålgruppe: Rådgivere og ansatte som møter disse familiene i sitt arbeid.

Antall personer i målgruppen

2000

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektet organiseres med en prosjektleder, som administrerer en referansegruppe i samarbeid med Flerkulturelt Utvalg ved Oslo Døveforening og Norges Døveforbund. Manus på nye filmer utarbeides med utvalget og foreldre fra målgruppen, basert på intervju av foreldre og døve om deres erfaringer, innsamling av informasjon fra nøkkelpersoner i miljøet og innsamling av informasjon fra arenaer der det finnes foreldre i målgruppen. Det finnes lite forskning som omhandler denne gruppen spesifikt og vi må innhente informasjon selv. Det finnes noen få skoler i Norge i dag med tegnspråklig undervisning av barn. En av disse er Vetland skole i Oslo, som har en sammensetning som reflekterer Oslos demografi. Det vil være naturlig å ta utgangspunkt i foreldrenes nettverk på denne og liknende skoler. Kursrekken «Se mitt språk» hvor foreldre til døve/hørselshemmede barn lærer tegnspråk har grupper hvor det er mange minoritetsforeldre som kan være potensielle medlemmer i en referansegruppe. Supervisuell har produsert den første "Hjelp! Barnet mitt hører ikke" og de samme tekniske ressursene og arbeidsmetodene inngår i dette prosjektet. Språklige oversettelser gjøres i samarbeid med personer med morsmålskompetanse i disse språkene.

Fremdriftsplan

Vår 2020 – innsamling av informasjon og etablering av referansegruppe og direkte kommunikasjon med foreldre. Høst 2020 – produksjon av enkeltstående filmer og oversettelse av andre filmer. Første gangs lansering/distribusjon av 11 filmer. Deltakelse på seminarer, nettverkssamlinger o.l. Regnskap og rapportering

Detaljer
Program
Helse høst (2019)
Prosjektnavn
Hjelp! Barnet mitt hører ikke 2.0
Organisasjon
Norges Døveforbund
Org.ledd
Supervisuell (sosial entreprenør som skaper arbeidsplasser for døve)
Beløp Bevilget
2020: kr 595 000
Startdato
01.01.2020
Sluttdato
31.12.2022
Status
Under gjennomføring