Landsdekkende lavterskeltilbud for tegnspråkopplæring

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Forskning viser at tegnspråklige barn og voksne møter uforholdsmessig stor diskriminering i arbeidet med å realisere sitt potensial i skolen og i arbeidslivet. Regjeringen sin ekspertgruppe konkluderte i 2018 at vi i dag ikke klarer å nå målet om tidlig innsats for hverken foreldre, barnehage eller skole. Dette vises blant annet ved at 75% av døve barn er i den nedre kvartil gjennom hele skolesystemet. Funnene over peker på et behov for et landsdekkende tilbud for tegnspråkopplæring som både kan fungere som et strakstiltak og som senere kan supplementere det statlige tilbudet.

Målsetting

Prosjektmålet er å skape et landsdekkende lavterskeltilbud for tegnspråkopplæring. Ved å gjøre tegnspråk mer tilgjengelig for familier, venner, skoler og arbeidsplasser til tegnspråkbrukere har vi som mål å skape økt inkludering av norske tegnspråkbrukere i et livstidsperspektiv.

Målgruppe

Målgruppen for prosjektet er alle med behov for å lære tegnspråk i Norge.

Antall personer i målgruppen

160000

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektmidlene vil gå til videreutvikling av en digital læringsplattform for tegnspråk. Plattformen er i dag på teststadiet og har i overkant av 2000 testbrukere i Norge som til sammen har lært over 90,000 tegn siden november 2018. Plattformen har i dag ikke et eget inntektsgrunnlag. Støtte fra ExtraStiftelsen vil gi midler til videreutvikling slik at prosjektet kommer i posisjon til å drifte seg selv. Prosjektteamet har vist sterk gjennomføringsevne. Teamet har tatt prosjektet fra et forskningsprosjekt ved NTNU i 2017, til en fungerende læringsplattform som blir benyttet 2000 testbrukere i 2019. Prosjektmålet om økt inkludering for tegnspråkbrukere gjennom et helt livsløp oppnås ved å utvikle læringsmateriale rettet mot viktige brukergrupper. Dette er reflektert i prosjektet sine delmål: – Utvikle generelt læringsmateriale for norsk tegnspråk (40%) – Utvikle læringsmateriale tilpasset foreldre (20%) – Utvikle læringsmateriale tilpasset skole og lærere (10%) – Utvikle læringsmateriale tilpasset arbeidsliv (10%) – Utvikle komplementere støtteprodukter (10%) – Forbedret brukeropplevelse (10%) Læringsmateriale vil over tre runder testes og evaluerings i samarbeid med Norges Døveforbund og Signo skole- og kompetansesenter.

Fremdriftsplan

Prosjektet er delt opp i tre runder med evaluering og to runder med utvikling over to år. Des 19 – Mar 20: Runde 1 – Evaluering og kravspesifisering Mar 20 – Aug 20: Runde 1 – Utvikling av nytt materiale og programvare Jan 21 – Apr 21: Runde 2 – Evaluering og kravspesifisering Apr 21 – Aug 21: Runde 2 – Utvikling av nytt materiale & programvare Aug 21 – Nov 21: Runde 3 – Effektevaluering v/Meaningful learning‐based evaluation model

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport – Landsdekkende lavterskeltilbud for tegnspra��koppl��ring.pdf

Prosjektleder/forsker

Endre Olsvik Elvestad

Detaljer
Program
Helse høst (2019)
Prosjektnavn
Landsdekkende lavterskeltilbud for tegnspråkopplæring
Organisasjon
Norges Døveforbund
Org.ledd
SignLab
Beløp Bevilget
2020: kr 680 000, 2021: kr 210 000
Startdato
01.01.2020
Sluttdato
09.12.2021
Status
Under gjennomføring