Digital møteplass på Tik Tok for døve og hørselshemmede barn og unge

Søknadssammendrag

Dette prosjektet har som mål å motvirke isolasjon og ensomhet og skape fellesskap og inkludering hos barn og unge med hørselshemming.

Vi velger oss den «hotteste» sosiale plattformen for videodeling i den unge målgruppen og skaper et digitalt fellesskap på TikTok for barn og unge som bruker tegnspråk.

Målet er positivt å påvirke kommunikasjonen innad i gruppen og dermed produsere digitale og fysiske vennskap. Samtidig er det en unik mulighet til å få hørende på samme alder til å bli interessert i språket.

I samarbeid med konseptutvikler og produksjonsselskap Nordic Screens, skal Norges Døveforbund etablere og bygge opp en god TikTok-kanal. Frivillige i målgruppen kommer til å bli invitert til å delta prosjektet. Planen er i tillegg å engasjere store norske tiktok-profiler i prosjektet for å spre kunnskap til andre unge om tegnspråk og hvordan det er å være døv, eller hørselshemmet.

Bakgrunnen for prosjektet er at barn og unge med hørselshemming opplever mer ensomhet og svake jevnaldrende-relasjoner enn de som hører. Mange har ikke en eneste venn. Slik var situasjonen før pandemien.

Etter halvannet år med smitteverntiltak, vet vi at barn og unge har hatt en spesielt hard påkjenning. I særlig grad er barn med funksjonsnedsettelser utsatt. Det gjelder også barn med foreldre som sliter med rus, eller psykiske lidelser, ifølge Regjeringens ekspertgruppe. Norges Døveforbund (NDF) er alarmert over situasjonen.

Norges Døveforbund (NDF) er alarmert over situasjonen. Dette prosjektet har som mål å motvirke isolasjon og ensomhet og skape fellesskap og inkludering hos barn og unge med hørselshemming.

Prosjektleder

Ivar Steen-Johnsen

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Digital møteplass på Tik Tok for døve og hørselshemmede barn og unge
Organisasjon
Norges Døveforbund
Beløp Bevilget
Kr 700.000
Startdato
15.10.2021