Døv på arbeidsplassen – hva gjør jeg?

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Arbeidslivet blir tøffere. Kommunikasjon, eller snarere mangel på sådan, er en spire til mange unødvendige problemer på arbeidsplassen – problemer som vi mener med letthet kunne vært unngått med enkle virkemidler. Men uten kunnskap hos døve og andre involverte er det vanskelig å løse problemene. Sakene vi har sett de senere årene har ofte vært kompliserte og selv erfarne advokater og dommere sliter med å se de egentlige problemstillingene og løsningene. Dette er ofte fordi fagfolk mangler kunnskap om døve og hvilke løsninger som finnes.

Målsetting

At partene i arbeidslivet skal finne løsninger forutsetter de har kunnskap om hvordan de kan løse utfordringene de står ovenfor. Omkostningene er langt mindre dersom vi kan redusere konflikter i forkant fremfor å rydde opp i etterkant.

Målgruppe

Målgruppen er døve i arbeid men også arb.giv., kollegaer og offentlige instanser vil ha nytte av filmen samt fagfolk som jobber med døverelaterte arb.tvister.

Antall personer i målgruppen

80000

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektet er casebasert og vil dramatisere de mest vanlige problemstillingene for deretter å introdusere løsningen. Filmen skal gjennomføres på tegnspråk. Vi vil foreta grundige juridiske utredninger for å kvalitetssikre informasjonen som gis. Det vil være behov for tverrfaglig kompetanse i utviklingsfasen for å sikre at informasjonen har høy kvalitet. Dette er nødvendig for å oppnå ambisjonen om at disse filmene bl.a. skal benyttes av offentlige instanser som domstolene og i opplæringsøyemed ved skoler. Vi vil legge stor vekt på å gjøre filmen kjent og tilgjengelig for målgruppen.

Fremdriftsplan

Research og manus tenkes gjennomført i perioden september til desember. Parallelt vil det også foregå produksjon i perioden november til juni året etter. Til slutt skjer postproduksjon og tilgjengeliggjøring innen før sommerferien 2018. Se produksjonstrinn i prosjektsøknaden.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport.pdf

Prosjektleder/forsker

René Stub-Christiansen

Detaljer
Program
Helse vår (2017)
Prosjektnavn
Døv på arbeidsplassen – hva gjør jeg?
Organisasjon
Norges Døveforbund
Org.ledd
Stub-Christiansen advokatfirma AS
Beløp Bevilget
2017: kr 599 000
Startdato
02.09.2017
Sluttdato
01.07.2019
Status
Avsluttet