Tegninfo

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Tegninfo
Informasjonsfilmer om tegnspråk på reklamefrie dager.
Norges Døveforbund (NDF) har hatt ikke tradisjoner for å sende informasjonsfilmer på reklamefrie dager da det koster penger og ressurser som NDF har lite av de siste årene.

Dette vil vi endre på nå. Vi ser at det gir en del effekt og økt kjennskap til organisasjonene som sender informasjonsfilmer på reklamefrie dager. I henhold til Kringkastingsloven har tv-selskapene fire reklamefrie dager i året. Disse dagene er:

Langfredag
1. Påskedag
1. Pinsedag
1. Juledag

Samfunnet blir kjent med arbeidet deres og forstår hvorfor organisasjonene jobber slik for å nå målene deres som blir også kjent. NDF har lenge vært kjent som en organisasjon av funksjonshemmede og jobber for å bryte ned barrierene i samfunnet som er der på grunn av mangel på hørsel. Det som er mindre kjent er at NDF fungerer også som en språkpolitisk interesseorganisasjon. Vi jobber for at tegnspråk skal bli akseptert og anerkjent som språk i Norge. St.meldingen nr 35 «Mål og mening» ble gitt ut i juni 2008. Meldingen ble behandlet og vedtatt i 2009. Stortinget sluttet seg til forslaget om å utarbeide en allmenn språklov. Det overordnede offentlige ansvaret for tegnspråk skal forankres i språkloven. I meldingen ble tegnspråk anerkjent som språk. Den allmenne språkloven har ikke kommet ennå. For å støtte opp meldingen og gjøre den og tegnspråk kjent ønsker NDF å jobbe mer aktivt med informasjonsarbeidet.

Da er det viktig å følge opp meldingen med informasjonsfilmer slik at samfunnet får sett hva NDF jobber for og hvorfor NDF gjør det. Tegnspråk er for noen kjent som en kommunikasjonsmetode – noe man bruker som hjelpemiddel på grunn av mangel på hørsel. Det er en misforståelse som er utbredt, også i institusjoner som burde ha mer kjennskap til tegnspråk som språk. For personer som snakker tegnspråk er det viktig at språket deres blir sett på som et språk – og ikke som et hjelpemiddel.

Terje Bassilier:
«Når jeg sier ja til en annen persons språk – har jeg sagt ja til personen. Hvis jeg sier nei til et språk – har jeg sagt nei til personen, fordi språket er en del av oss selv.»

Da er det viktig for NDF at medlemmene våre og andre skal føle at de blir akseptert som person og individ. Ingen, eller veldig få, diskriminerer bevisst men det skjer som regel på grunn av manglende kunnskap. Dette ønsker vi å gjøre noe med.


4. Målsetting i prosjektet
Produsere informasjonsfilmer om tegnspråk til bruk på reklamefrie dager.

1 informasjonsfilm med tema:
Språk i skole/oppvekst eller arbeidsliv

Det er det vi vil fokusere på. Bygge opp språkbudskapet med noe konkret som skole, oppvekst eller arbeidsliv. Ideen utvikles og utarbeides med produsenten


5. Målgruppen for prosjektet
Alle tegnspråklige. Det er rundt 5000 døve som snakker tegnspråk. I tillegg kommer familie, andre i nærnettverket, arbeidskolleger, personer som snakker tegnspråk i jobbsammenheng og flere andre sammenhenger.

I henhold til Stortingsmeldingen 35 (2007-2008), «så er det 10.000-20.000 brukere av samiske språk, 10.000 brukere av kvensk språk, 300-400 brukere av romanes språk og norsk tegnspråk har 16.500 brukere som er nokså stort minoritetsspråk – » (side 54)

7. Organisering
Prosjektleder skal administrere prosjektmidlene og ha kontakt med en ekstern produsent som erfaringer med produksjon av filmer om og på tegnspråk.

Administrasjonen i NDF skal fungere som prosjektgruppe og utvikle ideene i samarbeid med produsenten. Språkrådet skal også involveres.

Det er to aktuelle produsenter som har erfaringer med tegnspråk. Det er:
Døves Media
Finn Thordarson AS

Blir søknaden innvilget så kontakter NDF begge og ber dem gi et anbud for produksjon av 1 informasjonsfilm for 80.000 kr som er søknadssum. NDF besluttet å søke om 80.000 fordi prosjektet blir gjennomført ved siden av den ordinære virksomheten og sum opptil 80.000 er fritatt for revisjon og er dermed lett å administrere.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

SLUTTRAPPORT Tegninfo FINAL.pdf

Prosjektleder/forsker

Thomas Blix

Detaljer
Program
Forebygging (2013)
Prosjektnavn
Tegninfo
Organisasjon
Norges Døveforbund
Beløp Bevilget
2014: kr 80 000
Startdato
01.01.2014
Sluttdato
31.12.2014
Status
Avsluttet