Hva er lyd?

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet
Hva er lyd? På Teater Manu har vi et ambivalent forhold til lyd. Mange døve forbinder lyd med hørendes kommunikasjonsform og virkelighet, og derfor noe som ikke angår dem. Lyd kan dermed lett bli en påminnelse om anderledeshet, utenforskap og hørendes «arroganse» mot døves virkelighet.

2. Prosjektets målsetting
I prosjektet som går over to år vil vi at døve kunstnere og publikum skal utvide sin bevissthet omkring lyd. Vi vil ta bort barrierer eller konvensjonene i forståelsen av lyd, og la den døve lydkunstneren selv fritt få utvikle og skape sitt eget eierforhold til lydenergi. Ved å trekke inn eksterne aktører og publikum gjennom workshops og seminarer, vil vi også utvide publikums forståelseshorisont.

I mai/juni 2014 skal vi ha premiere på performance/konsert av døv lydkunstner i Oslo med påfølgende turné i Norge og besøk på internasjonale døves kulturfestivaler og lyd/kunst-festivaler.

3. Prosjektets målgruppe
Primærmålgruppen til prosjektet er døve kunstnere i Norge. Lydkunstnere, lyddesignere, koreografer som finnes i og omkring teatrets nettverk. Teater Manu sitt teaterpublikum – hørende og døve.

4. Beskrivelse av gjennomføringen
I oppstarten 2012 har vi et forprosjekt i samarbeid med organisasjonen Dans for voksne (DFV). Forprosjektet finansieres av institusjonene. I løpet av høsten 2012 skal prosjektgruppen Teater Manu og DFV konstituere seg og relevante fagmiljø oppsøkes og inviteres til Oslo for faglig utveksling. Forprosjektet vil utrede hovedprosjektets retning og hvor mange døve artister som er hensiktsmessig å drive frem til den første performancen/konserten i

mai 2014.

I løpet av 2013 vil det bli arrangert workshops, delvis faglige, for å stimulere fagmiljøene og publikum til å tenke lyd på en ny måte samtidig som man finner frem til den eller de riktige døve artistene og skreddersy et program for å legge til rette for en sunn prosess. Ressurser som lokaler, lydkilder samt menneskelig kompetanse vil med skreddersøm tilpasser den enkelte eller gruppen av døve artister.

Avslutningsvis vil prosjektet i 2014 legge opp til prøver hvor artisten(e) får prøve- og feile – og lete seg frem til sitt eget uttrykk. Teater Manu og DFV vil hele tiden bistå hvis/når nødvendig – men vil legge vekt på at artisten finner, eller forsker i, sitt eget uttrykk.

I mai-juni 2014 ønsker vi å koble prosjektet til samtidskunstfestivaler som ULTIMA i Oslo og Festspillene i Bergen- hvorav det legges opp til både en performativ del og en faglig diskursiv del.

Juli-desember 2014 jobber vi for å opptre på internasjonale – døve og hørende festivaler i Europa.

5. Prosjektets betydning
Mange døve har et anstrengt og kanskje uavklart forhold til lyd. I Teater Manu sin stadig mer avanserte utvikling av lydkulisser til teaterforestillinger merker vi at stadig flere døve publikummere gir tilbakemeldinger om at lydkulissene er relevant for dem og forsterker teateropplevelsen. Vi har forsøkt å innhente informasjon hvordan lydkulissene faktisk fungerer for det døve publikummet.

Gjennom et toårig prosjekt vil vi kunne utvikle norske døve kunstnere til å «våge» å jobbe med lyd og i interaksjon med publikum gjennom seminarer og workshops bevisstgjøre deres eget forhold til lyd.

Vi tror at døve i Norge gjennom dette prosjektet vil kunne definere sitt eget lydbegrep (et eget tegn i tegsnpråket) og gjøre lyd relevant for dem.

VI tror hørende lydkunstnere, lyddesignere, koreografer osv vil kunne være med å utvikle begrepet sammen med oss, på døves premisser. Kunnskapen om døves tilnærming til lyd vil være avgjørende for den videre retningen i teatrets arbeid med lydkulisser og dessuten en viktig kommunikasjonsplattform mot det hørende lydmiljø og publikum.

6. Fremdriftsplan

Første fase:
juni – desember 2012:
Forprosjekt. Utrede retningen for prosjektet. Konstituering av prosjektgrupe og etablering av konsept og idé.

Andre fase:
januar – desember

2013:
Interne og eksterne seminar og workshops. Audition og konstituering av døve artister.

Tredje fase:
januar – desember 2014:
Laboratorium med forelesninger og eksperimentering i kraftige (lydisolerte) lokaler.Performance/konserter i Norge og i utlandet.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport, Hva er lyd.pdf

Prosjektleder/forsker

Mathis Junker Gran

Detaljer
Program
Rehabilitering (2012)
Prosjektnavn
Hva er lyd?
Organisasjon
Norges Døveforbund
Beløp Bevilget
2013: kr 300 000, 2014: kr 450 000
Startdato
01.01.2013
Sluttdato
31.12.2014
Status
Avsluttet