Digitalt tegnspråkbibliotek

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn for prosjekt: Tilgjengelighet til kultur og samfunnsmessig likestilling er vanskelig for døve

Bakgrunn for prosjekt: Tilgjengelighet til kultur og samfunnsmessig likestilling er vanskelig for døve. Dette prosjektet er et bidrag til å bedre døves situasjon på dette området.

 

Målsetting: Målet med prosjektet var å etablere en sentral database for informasjons- og kulturprogram på tegnspråk, samt gjøre denne tilgjengelig via internett.

 

Gjennomføring: Da vi startet opp prosjektet inngikk vi ganske raskt i samarbeid med SDR; – Svenske Døvas Riksforbund. De inviterte 12. og 13. februar 2004 alle døveorganisasjonene i Norden til ekspertmøte om en felles tegnspråkportal på internett. Døves Nordiske Råd støttet møtet i Stockholm .

 

Deltakerne var enige om at de tekniske mulighetene nå er til stede for å få til et godt nordisk samarbeid og en eventuell felle nordisk tegnspråkportal og et forum for nordiske tegnspråkbrukere på internett.

 

Så langt er det bare Sverige og Norge som har funnet fram til et tett samarbeid med parhestene med www.teckenwebben.se og www.tegnwebben.no

 

Oppnådd resultat: Det digitale tegnspråkbiblioteket er etablert med basis i websiden www.tegnwebben.no. Materialet er altså tilgjengelig for alle via internett. Det kan søkes i temaer og etter stikkord. Døves Media sine produksjoner, informasjon fra Norges Døveforbund og aktuell samfunnsinformasjon er blant annet innholdet i nettstedet.

 

Videre planer: Det tekniske grunnlaget er velegnet som redskap for publisering. Og dette er fra norsk side gjort mulig gjennom støtte fra Helse og Rehabilitering. Prosjektet har gjort det mulig å etablere det digitale tegnspråkbiblioteket på internett. Inntil nå sliter vi med å få de nødvendige ressurser til oppdateringer og nye publiseringer. Det er søkt Kulturdepartementet om midler, så langt har ikke søknadene gitt resultat. Vi vil selvfølgelig fortsette arbeidet med å få offentlig støtte, både i forma av nye søknader og ved å ta dette opp med stortingsrepresentanter ved behandling av statsbudsjettene. Det arbeides imidlertid kontinuerlig med digitalisering av eldre produksjoner og disse vil bli lagt inn på tegnwebben.

Prosjektleder/forsker

Jon Ola Bergaplass

Detaljer
Program
Rehabilitering (2003)
Prosjektnavn
Digitalt tegnspråkbibliotek
Organisasjon
Norges Døveforbund
Org.ledd
Stiftelsen Døves media
Beløp Bevilget
2004: kr 370 000
Startdato
01.04.2004
Sluttdato
31.03.2005
Status
Avsluttet