«Sorg? Ikke sykdom!» – Døve sorggrupper

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Sorg er ingen sykdom. Men ubearbeidet og ukommunisert sorg an utløse psykiske sykdom. Døve og hørselshemmede er i større grad utsatt for psykiske lidelser. Derfor er det viktig at sorgen bearbeides og kommuniseres på deres døves morsmål og hjertespråk: Norsk tegnspråk. I dag mangler både arenaer, opplegg, verktøy og ritualer som kommuniserer for døve og som gir dem mulighet til å ta tak i sorgen og å bearbeide den. For mange døve og hørselshemmede er det et savn å ikke få et godt og fullverdig tilbud i situasjoner der det kan være vanskelig å sette ord (tegn) på følelsene.

Målsetting

Prosjektet skal utarbeide en manual med et opplegg for sorggrupper som arena for likepersonsarbeid og ritualer for døve i sorg, prøve dem ut i en pilotgruppe, formidle erfaringene og legge tilrette for etableringen av et kontinuerlig tilbud.

Målgruppe

Det er cirka 5.000 døve i Norge som bruker norsk tegnspråk. De er den primære målgruppen i tillegg til nettverket deres på. 25.000.

Antall personer i målgruppen

100

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektet vil ha tre faser: Utviklingsarbeid, utprøving og formidling. Disse tre er nødvendige for å sikre at det ikke bare lages materiell, men også etableres en praksis som sørger for at prosjektets resultat vil vare i mange år utover prosjektperioden. UTVIKLING: Det finnes mye materiell om sorgarbeid og sorggrupper for forskjellige målgrupper, men lite tegnspråklig materiell. Det vil være mulig å ta utgangspunkt i det som finnes av materiell og erfaringer, men det må settes inn i en ny kontekst og utvikles til et nytt materiale, en manual i en tegnspråklig kontekst. UTPRØVING: For å sikre kvaliteten i materiellet og for å etablere en praksis må materiellet utprøves i en pilotgruppe og kvalitetssikres gjennom utprøving, aksjonslæring og veiledning. Dette skal skje både på et grunnplan med en sorggruppe som referansegruppe og på et metaplan for prosjektmedarbeiderne. For utprøvingen skal det etableres en sorggruppe som pilotgruppe. FORMIDLING: For å oppnå breddevirkning må prosjektet gjøres kjent og formidles videre. Det skal legges opp til et 5-dagers-kurs, og etterpå skal kursdeltagerne prøve å starte egne sorggrupper og følges i dette av prosjektmedarbeidere i oppstartfasen.

Fremdriftsplan

Prosjektet legges opp som et treårig prosjekt og kan starte høsten 2017. Høsten 2017: Etablering av prosjektstrukturen, ansettelse av prosjektmedarbeider oppstartsseminar Våren 2018: Utvikling av materiell, informasjonsarbeid Høsten 2019/Våren 2020: Pilotgruppe, opptak av materialet, informasjonsarbeid, forberedelse av kurs Høsten 2020/Våren 2021 Kurs og oppfølging av kursdeltagerne

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sorg ikke sykdom Prosjektrapport.pdf

Prosjektleder/forsker

Hege Roaldstveit Lønning

Detaljer
Program
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
«Sorg? Ikke sykdom!» – Døve sorggrupper
Organisasjon
Norges Døveforbund
Org.ledd
Døvekirken (NGO)
Beløp Bevilget
2018: kr 311 000, 2019: kr 324 000, 2020: kr 363 000
Startdato
01.01.2018
Sluttdato
31.12.2021
Status
Avsluttet