Extrafilm på tegnspråk

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1) Bakgrunn for prosjektet

Extrastiftelsen (tidligere Helse og Rehablitering) har opp gjennom årene gitt støtte til produksjon av en del filmer gjennom de ulike organisasjonene. Dette er ofte svært nyttige filmer – til opplysning og informasjon for brukere, nettverk, lærere og allmennheten. En del av filmene ligger på nettet, og en del er utgitt på DVD. Noen få av disse filmene er tekstet, og nesten ingen er tilpasset tegnspråklige. Det betyr at det er en god del av disse filmene som ikke er tilgjengelige for døve og hørselshemmede. Dette er ikke helt i tråd med prinsippene om universell utforming og tilgjengelighet for alle.
For fremtidige prosjekter burde i det minste teksting være et krav, men døve vil nok i mange tilfeller foretrekke tegnspråktolking av filmene. Spesielt vil dette gjelde barn i og med at leseferdighetene kan variere mye for denne gruppen.
Møller-Trøndelag kompetansesenter har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet landsdekkende ansvar for utvikling av undervisningsmateriell til hørselshemmede elever i førskole, grunnskole, videregående skole, voksenopplæring og lærerutdanning. Mye av dette materiellet er på tegnspråk, og det finnes på nettstedet www.erher.no. Blant annet blir de ukentlige sendingene til TV2-Skole tegnspråktolket av Møller-Trøndelag kompetansesenter og lagt ut på dette nettstedet. Vi har også tilpasset en del annet undervisningsmateriell med tegnspråktolking, men den typen filmer som er nevnt ovenfor er ikke direkte undervisningsmateriell og faller derfor utenfor oppdraget for Utdanningsdirektoratet.
Vi ønsker derfor å starte et forprosjekt for Extrastiftelsen hvor vi kan tilpasse en eksisterende film, men også kobles på et nytt prosjekt som får bevilgning fra Extrastiftelsen for å lage film til neste år. Dermed kan vi gå inn i samarbeid med produsenten på et tidlig tidspunkt og sørge for at det lages en versjon av filmen som er tilpasset døve og hørselshemmede og som får samme distribusjon som originalfilmen. Hvis en film distribueres på DVD vil det være fint om det på samme DVD finnes en versjon med tekst og tegnspråk, eller hvis filmen ligger på nett vil det være fint om det var et valg for å se filmen med tekst eller tegnspråk. Dette i motsetning til i ettertid å lage en egen versjon med tekst og tegnspråk som må ha en egen distribusjon.2) Prosjektets målsetting

Det skal lages en tegnspråktolket og tekstet versjon av animasjonsfilmen «Trikset», animasjonsfilm for barn produsert for Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) av Storm AS.
Møller-Trøndelag kompetansesenter skal kobles på et nytt filmprosjekt. Vi antar da at Extrastiftelsen kommer til å bevilge penger til produksjon av en informasjonsfilm i 2012. Vi skal da kobles til produsenten og gå inn i et samarbeid med dem slik at det blir laget en tegnspråktolket og tekstet versjon av filmen som får samme distribusjon som originalversjonen.
Disse to eksemplene skal vurderes og evalueres og gi grunnlag for en ny strategi for en bedre universell utforming av film finansiert av Extrastiftelsen.

3) Prosjektets målgruppe

Målgruppen for tegnspråkversjonen er alle som bruker Norsk tegnspråk. Tekstet versjon vil gjøre filmene tilgjengelig for alle hørselshemmede i Norge.

4) Prosjektets betydning

Prosjektet vil bedre tilgjengeligheten til opplysningsfilm for døve mennesker. For eksempel vil døve barn som har astma få tilgang til film som er laget om dette temaet – døve foreldre vil få tilgang til informasjonsfilm som omhandler barn og kreft. Kort sagt vil informasjonsfilm som er laget for ulike formål også bli tilgjengelig for mennesker som ikke hører.

5) Gjennomføring og organisering

Møller-Trøndelag kompetansesenter har hovedansvar for gjennomføring av prosjektet. Møller-Trøndelag er en del av det Statlige spesialpedagogiske støttesystemet (Statped).
Møller-Trøndelag kompetansesenter har god kontakt med alle de nevnte brukergruppene i prosjektet.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2011_3_0162.pdf

Sluttrapportsammendrag

 • Extrastiftelsen (tidligere Helse og Rehabilitering) har opp gjennom årene gitt støtte til produksjon av en del filmer gjennom de ulike organisasjonene. Noen få av disse filmene er tekstet, og nesten ingen er tilpasset tegnspråklige. Det betyr at det er en god del av disse filmene som ikke er tilgjengelige for døve og hørselshemmede. Dette er ikke i tråd med prinsippene om universell utforming og tilgjengelighet for alle.
  Målgruppen for tegnspråkversjonen er alle som bruker norsk tegnspråk. Tekstet versjon vil gjøre filmene tilgjengelig for alle hørselshemmede i Norge.
  Det var i søknaden bestemt at vi skulle tekste og tolke én film som var ferdig produsert og distribuert, og én som var under utvikling/produksjon.
  Som ferdig produsert film var filmen «Trikset» valgt ut. Vi fikk tilsendt master i god kvalitet fra Astma- og allergiforbundet. Det ble spilt inn tegnspråktolking og lagt på undertekst, og filmen ble lastet opp på YouTube. Link til filmen med tegnspråktolk og teksting ble lagt på nettsidene til Astma- og allergiforbundet.
  Som prosjekt under utvikling ble det valgt filmene i prosjektet «Kom og se – så godt!». Dette er mange småfilmer om matlaging rettet mot utviklingshemmede. Prosjektet ble gjennomført av Karde AS gjennom Norsk forbund for utviklingshemmede. Vi ble koblet på midt i prosjektperioden, slik at vi skulle kunne publisere videoene med tekst og tegnspråktolk samtidig med originalfilmene. Dette prosjektet finnes på www.matfilmer.org, og alle de ulike variantene er integrert i samme løsning. Brukerne kan altså velge om man vil se filmen med eller uten tekst eller tegnspråktolk.
  Det blir i rapporten lagt spesielt vekt på at tegnspråktolkingen må være av god kvalitet, og beskrevet en del faktorer man må ta hensyn til.
  Hovedkonklusjoner:
 • For fremtidige filmprosjekter finansiert av Extrastiftelsen anbefales det sterkt at teksting blir et absolutt minstekrav, og at dette blir utformet som et krav i retningslinjene for prosjekter.
 • Tegnspråktolking av filmene bør tilstrebes, spesielt når det gjelder filmer som er rettet mot barn.
 • Tekstet og tolket versjon bør foreligge samtidig og ha samme distribusjon.
Prosjektleder/forsker

Olle Eriksen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2011)
Prosjektnavn
Extrafilm på tegnspråk
Organisasjon
Norges Døveforbund
Org.ledd
Møller-Trøndelag kompetansesenter
Beløp Bevilget
2012: kr 175 000
Startdato
01.01.2012
Sluttdato
31.12.2013
Status
Avsluttet