Veien tilbake til arbeidslivet

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

”Veien til arbeidslivet” er et dataprogram, utarbeidet av Attføringsbedriftene. Programmet er interaktivt, og ligger på Internett. For å få tilgang må en ha brukernavn og passord. Programmets hovedformål er å klargjøre hvilke egenskaper en har bruk for i arbeidslivet og hvilke holdninger som er verdifulle i forhold til å skaffe seg jobb. Programmet inneholder også allmenn informasjon, og består av 8 moduler:

·        Mine valg

·        Livsglede

·        Kommunikasjon

·        Arbeidslivet

·        Yrkesvalg

·        Jobbsøking

·        Veien videre

·        Evaluering

 

Hver av disse modulene kommuniserer med sine brukere via lyd/tale, og når det gjelder tegnspråk løses dette ved å legge inn en tegnspråkoppleser i bildet. Teknisk ordnes dette via forlaget Mintra AS, som har laget programmet.

 

Det er prosjektavdelingen ved Rycon AS (Svein Arne Peterson) som har arbeidet med oversettelsen, sammen med medarbeidere fra attføringsavdelingen i samme bedrift (Knut Bjarne Kjøde, Camilla Høiberg og Trine Våge). Arbeidsmåten har vært å jobbe i gruppe på minst to, for å sikre at innholdet i den norske delen blir forstått og likeledes at tegnspråkfremstillingen blir tilfredsstillende.

 

Tegnspråk er primærspråk for personer som enten blir født døv eller blir døv i tidligste barneår. Norsk tegnspråk er et gestuelt-visuelt utviklet i døvemiljøet i Norge. Det er ikke internasjonalt. Språket betegnes som visuelt fordi det mottas gjennom synet og fungerer uavhengig av lyd. Det betegnes som gestuelt fordi det utføres med bevegelser av hender, øyne, ansikt, øyenbryn, munn, hode og kropp. Norsk tegnspråk er forskjellig fra norsk skriftspråk og talespråk i sin oppbygging. Det er grunnleggende forskjeller mellom disse to språkene, så det er ikke mulig å uttrykke seg på tegnspråk og norsk samtidig. Norsk tegnspråk er det grunnleggende kunnskaps- redskaps- og holdningsfaget for mennesker med norsk tegnspråk som primærspråk. Et program som ”Veien til arbeid” i tegnspråkversjon vil således være til uvurderlig hjelp både for arbeidskonsulenter og arbeidssøkere.

 

Høsten 2007 ble programmet gjenstand for en forandring fra Attføringsbedriftene, noe som gjorde at arbeidet med oversettelsen ble forskjøvet. Prosjektet måtte vente til forandringene var gjennomført, noe som var klart i begynnelsen av 2008. Prosjektet har derfor valgt å avslutte prosjektet regnskapsmessig i 2007, mens produktet vil være klart i mars/april 2008. En vil vente med å presentere tegnspråkversjonen til alle modulene er klare, idet en mener det vil være uheldig kun å vise deler av programmet på tegnspråk.

 

Arbeidsgruppen som arbeider med oversettelsen har utarbeidet så gode rutiner at en ikke regner med at forskyvningen skal gi problemer.

Prosjektleder/forsker

Svein Arne Peterson

Detaljer
Program
Forebygging (2006)
Prosjektnavn
Veien tilbake til arbeidslivet
Organisasjon
Norges Døveforbund
Org.ledd
Rycon AS
Beløp Bevilget
2007: kr 430 000
Startdato
01.03.2007
Sluttdato
01.09.2007
Status
Avsluttet