Helsetegn

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet

I St.meld. nr. 35 for 2007-2008 Mål og meining» ble norsk tegnspråk offisielt anerkjent som språk, og det overordnede offentlige ansvaret for tegnspråk ble forankret i lovverket. Døve og hørselshemmede skal være sikret samfunnsmessig deltakelse. Det er ennå et stykke igjen til ambisjonene i denne Stortingsmeldingen er nådd. Et viktig samfunnsområde er helseinstitusjonene. En viktig gruppe å nå, er hørselshemmede barn.
– Det finnes i dag ingen ordbokressurs spesielt for helsefaglige tegn fra norsk tegnspråk.
– Det finnes ikke spesifikt informasjonsmateriell til helsepersonell og foreldre til hørselshemmede barn om tema sykehus/institusjon.
– Det eksisterer ikke kurstilbud for helsepersonell rundt problemstillingen hørselshemmede barns møte med helsevesenet.

Dette ønsker vi å gjøre noe med!

2. Prosjektets målsetting

Bidra til at hørselshemmede barn får et trygt og inkluderende møte med institusjonene innenfor helsesektoren ved å utvikle følgende produkter:
– tegnordbok.no/helse
– informasjonsfolder til helsepersonell
– minikurs for helsepersonell

3. Prosjektets målgruppe:
Hovedmålgruppe:
Sykehuspersonell og personell ved legevakt
Foreldre til hørselshemmede barn

Sekundær målgruppe:
Ansatte ved helsestasjoner –
Fastleger til hørselshemmede barn
Ambulansepersonell

4. Beskrivelse av gjennomføring

Det vil etableres en prosjektgruppe og en referansegruppe:
Prosjektgruppen vil bestå av
– ansatte i Statped med førstespråkkompetanse på tegnspråk med erfaring fra utvikling av tegnspråkmateriell og bred kursholdererfaring
– ansatte i Statped med kompetanse fra utvikling av www.tegnordbok.no
– sykepleier/helsesøster ved Rådgivningskontoret for hørselshemmede i Oslo, med tegnspråk som førstespråk

Referansegruppen vil bestå av
– foreldrerepresentanter
– fagfolk med kompetanse tegnspråk og ordboksarbeid
– fagfolk med kompetanse tegnspråk og helse

5. Prosjektets betydning

Å gi foreldre og helsepersonell visse grunnleggende ferdigheter i tegnspråk med tema helsetegn er et viktig skritt i retning av inkludering av hørselshemmede barn. Kjennskap til hvilke hensyn som kan tas for å ivareta hørselshemmede barn i møte med helsevesenet er enda et skritt på den veien.

Framdriftsplan

2014-2015:
01.01.14 – 01.06.14 Kravspesifikasjon og planlegging til www.tegnordbok.no/helse
01.06.14 – 01.12.14 Videoopptak av tegn, Programmering og publisering av testversjon www.tegnordbok.no/helse
01.01.14 – 01.06.14 Utarbeidelse av informasjonsfolder, tekst, design, trykk
01.06.14 – 01.12.14 Utprøving www.tegnordbok.no/helse, revisjon og publisering
01.01.15 – 31.12.15 Utvikling av minikurs for helsefaglig ansatte. Gjennomføring av ett kurs/pilotprosjekt.

Evaluering, revisjon og ferdigstilling.

Gjennomføring av inntil 10 kurs.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Helsetegn – sluttrapport.pdf

Prosjektleder/forsker

Hilde Beate Holtsmark

Detaljer
Program
Forebygging (2013)
Prosjektnavn
Helsetegn
Organisasjon
Norges Døveforbund
Org.ledd
Statped sørøst
Beløp Bevilget
2014: kr 435 000, 2015: kr 190 000
Startdato
01.01.2014
Sluttdato
31.01.2016
Status
Avsluttet