Tegnspråkkurs = inkludering

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Norsk tegnspråk har hatt en positiv utvikling de siste 30 årene. Tegnspråk er blitt anerkjent som et eget selvstendig språk i undervisningen. anerkjenner norsk tegnspråk som et av offisielle språkene i Norge. Døveorganisasjonen har gjennomført tegnspråkkurs i en årrekke. Men kursmateriellet er fra 70- og 80-tallet, og er utviklet i samtidens lys. De føler de ikke har kapasitet og ressurser til å gjennomføre tegnspråkkurs, men med nytt materiell kan lokale døveforeninger gjøre svært mye for å heve tegnspråkkunnskapene rundt døve/hørselshemmede barn i lokalmiljøene.

Målsetting

Et viktig mål for prosjektet er at lokale døveforeninger over hele landet skal bli i stand til å gjennomføre tegnspråkkurs over hele landet. Ved å styrke lokale døveforeningers mulighet for å gjennomføre tegnspråkkurs, kan vi bedre situasjonen for døve som bor utenfor storbyene/i distriktene.

Målgruppe

Døve/hørselshemmede.Gjennom opplæring kan vi gjøre livet lettere for døve/hørselshemmede, fordi det blir lettere for andre i deres nærmiljø å lære tegnspråk.

Antall personer i målgruppen

5000

Beskrivelse av gjennomføring

Dersom NDF får innvilget midler til prosjektet så utlyser NDF et engasjement som prosjektleder i desember 2016 med tilsetting i begynnelsen av året etter. Prosjektlederen skal ha følgende kvalifikasjoner: – Pedagog – Kan norsk tegnspråk flytende – Har erfaring med utvikling av læremidler – Erfaring med tegnspråkundervisning Når prosjektlederen tilsettes begynner arbeidet med å analysere eksisterende materialer og evaluering av tidligere tegnspråkkurs. Prosjektleder skal treffe kursinstruktører og får tilbakemeldinger fra dem hvordan eksisterende materialer fungerer i dagens kurs. Få frem mangler og fordeler ved materialer. Prosjektlederen skal drøfte funn med referansegruppa. Presentasjon av prosjektet overfor Norges Døveforbunds Landsråd og ledermøter – hvor landets døveforeninger deltar. Der skal døveforeningene bli kjent med prosjektet og dets mål om bruk av materiell i døveforeningene.

Fremdriftsplan

Jan- juni 2017: Innhente tilbud fra webleverandører, grafisk designer og produksjon av tegnspråkmateriell. Gå gjennom gamle materiell. Studieturer. Referansegruppemøter. Utvikle pedagogisk opplegg Aug-des 2017:Utvikle nettsidene. Manusutvikling, produksjon og etterarbeid av tegnspråksekvenser til bruk i materiell. Jan-feb 2018:Testkjøring, referansegruppe. Feb-mars 2018:Helgesamlinger Før sommeren 2018: Kursmateriell tas i bruk Høsten:oppfølging

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Tegnsprak – Sluttrapport.pdf

Prosjektleder/forsker

Jim Vold

Detaljer
Program
Helse høst (2016)
Prosjektnavn
Tegnspråkkurs = inkludering
Organisasjon
Norges Døveforbund
Beløp Bevilget
2017: kr 640 000, 2018: kr 350 000
Startdato
02.01.2017
Sluttdato
20.12.2019
Status
Under gjennomføring