Styrk språket de to første årene

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Barn i 0-2 års alderen går gjennom det mange språkforskere kaller for ”den kritiske perioden for språkopplæring”. Barn er ekstra mottakelige for språk i denne alderen. Det er gjentatte ganger påvist at en forsinket språkutvikling i «den kritiske perioden» fører til at barn får en svekket språkutvikling som varer helt til de er voksne; de klarer aldri å ta igjen andre barn med normal språkutvikling. Barn med spesielle behov er spesielt utsatt. Forskning av ulike hold viser at tegnspråk hjelper barn med spesielle behov på flere måter.

Målsetting

Gi hjelp og støtte til familier med barn i risikogruppen for forsinket språkutvikling (som barn med Down syndrom og hørselshemming). Forebygge at barna blir liggende etter jevnaldrende i språkutviklingen gjennom å opprette en nettside med filmklipp av tegnspråklige læringsaktiviteter.

Målgruppe

Barn 0-2 år med utfordringer i forhold til språkutvikling, f.eks barn med hørselshemming, Downs syndrom og utviklingshemning, samt deres familiemedlemmer.

Antall personer i målgruppen

6000

Beskrivelse av gjennomføring

Tegnspråklige læringsaktiviteter for barn 0-2 år er vanskelig å finne i Norge. Mange aktiviteter blir overført muntlig av tegnspråklige familier og er udokumentert. Derfor blir størstedelen av arbeidet å samle inn tegnspråklig aktiviteter hjemme hos folk, få inspirasjon av aktiviteter som finnes i utland og andre steder. Det kan også være nødvendig å lage tegnspråklig læringsaktiviteter selv og teste disse. Dette skal gjøres i samarbeid med prosjektlederens brede nettverk i både innland og utland. En nettside skal utvikles i tett samarbeid med brukergruppen på frivillig basis og det skal arrangeres flere mindre samlinger/møter for å få innspill og tilbakemeldinger. Prosjektleder skal også ha kontakt med utvalgte familier for å teste ulike aktiviteter og leker som er tenkt til å legges ut på nettsiden. Når vi har aktiviteter, pedagogiske verktøy og en skisse til nettsiden på plass skal nettsiden utvikles av innleide webutviklere i tett samarbeid med prosjektlederen. Lek på tegnspråk og andre pedagogiske klipp blir filmet og lagt ut på nettsiden. Vi vil bruke frivillige skuespillere fra tegnspråkmiljøet.

Fremdriftsplan

August – desember 2017 – Innsamling av data. – Brainstorming – Teste ut leke og aktiviteter – Pedagogisk arbeid med nettsiden Januar – september 2018 – Produksjon av film – Utvikle nettside. – Tilbakemelding og evaluere betaversjon av nettsiden Oktober – november 2018 – Testing av nettsiden – Finpussing og justering basert på tester. Desember 2018 – Lansering og markedsføring av nettsiden. – Sluttrapport, regnskap og revisjon.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Styrk språket sluttrapport.pdf

Prosjektleder/forsker

Megan Matovich-Noddeland

Detaljer
Program
Helse vår (2017)
Prosjektnavn
Styrk språket de to første årene
Organisasjon
Norges Døveforbund
Org.ledd
BeSeen AS
Beløp Bevilget
2017: kr 216 500, 2018: kr 518 500
Startdato
01.01.2018
Sluttdato
01.11.2020
Status
Under gjennomføring