Styrk språket de to første årene

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Barn i 0-2 års alderen går gjennom det mange språkforskere kaller for ”den kritiske perioden for språkopplæring”. Barn er ekstra mottakelige for språk i denne alderen. Det er gjentatte ganger påvist at en forsinket språkutvikling i «den kritiske perioden» fører til at barn får en svekket språkutvikling som varer helt til de er voksne; de klarer aldri å ta igjen andre barn med normal språkutvikling. Barn med spesielle behov er spesielt utsatt. Forskning av ulike hold viser at tegnspråk hjelper barn med spesielle behov på flere måter.

Målsetting for prosjektet

Gi hjelp og støtte til familier med barn i risikogruppen for forsinket språkutvikling (som barn med Down syndrom og hørselshemming). Forebygge at barna blir liggende etter jevnaldrende i språkutviklingen gjennom å opprette en nettside med filmklipp av tegnspråklige læringsaktiviteter.

Målgruppe

Barn 0-2 år med utfordringer i forhold til språkutvikling, f.eks barn med hørselshemming, Downs syndrom og utviklingshemning, samt deres familiemedlemmer.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

6000

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Tegnspråklige læringsaktiviteter for barn 0-2 år er vanskelig å finne i Norge. Mange aktiviteter blir overført muntlig av tegnspråklige familier og er udokumentert. Derfor blir størstedelen av arbeidet å samle inn tegnspråklig aktiviteter hjemme hos folk, få inspirasjon av aktiviteter som finnes i utland og andre steder. Det kan også være nødvendig å lage tegnspråklig læringsaktiviteter selv og teste disse. Dette skal gjøres i samarbeid med prosjektlederens brede nettverk i både innland og utland. En nettside skal utvikles i tett samarbeid med brukergruppen på frivillig basis og det skal arrangeres flere mindre samlinger/møter for å få innspill og tilbakemeldinger. Prosjektleder skal også ha kontakt med utvalgte familier for å teste ulike aktiviteter og leker som er tenkt til å legges ut på nettsiden. Når vi har aktiviteter, pedagogiske verktøy og en skisse til nettsiden på plass skal nettsiden utvikles av innleide webutviklere i tett samarbeid med prosjektlederen. Lek på tegnspråk og andre pedagogiske klipp blir filmet og lagt ut på nettsiden. Vi vil bruke frivillige skuespillere fra tegnspråkmiljøet.

Fremdriftsplan for prosjektet

August – desember 2017 – Innsamling av data. – Brainstorming – Teste ut leke og aktiviteter – Pedagogisk arbeid med nettsiden Januar – september 2018 – Produksjon av film – Utvikle nettside. – Tilbakemelding og evaluere betaversjon av nettsiden Oktober – november 2018 – Testing av nettsiden – Finpussing og justering basert på tester. Desember 2018 – Lansering og markedsføring av nettsiden. – Sluttrapport, regnskap og revisjon.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Det finnes ikke tegnspråklige læringsaktiviteter som har fokus på barn før barnehagealder. Det er svært lite tilgjengelig informasjon om hvordan man kan bruke enkelt tegnspråk for barn 0-2 år. Mange av læringsaktivitetene som er nyttige for disse foreldrene blir overført muntlig av tegnspråkmiljøet. Foreldre uten kjennskap til tegnspråkmiljøet har derfor ikke tilgang til disse med mindre noen samler og dokumenterer disse. Målsetningen var å gi hjelp og støtte til familier med barn i risikogruppen for forsinket språkutvikling, og forebygget at barna blir liggende etter jevnaldrende i språkutviklingen. Derfor har en nettside blitt lagt med tegnspråkmateriell for barn med spesielle behov. Den er tilpasset til hjemmebruk og er brukervennlig for foreldrene. Målgruppen er barn 0-2 år med utfordringer i forhold til språkutvikling. Man antar at det er ca. 1500 barn i målgruppen. I tillegg kommer deres familiemedlemmer. Vi anslår målgruppen med barn og familier til å være ca. 6000.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Prosjektet var veldig opptatt av å kunne dokumentere effekten til senere bruk, og hadde derfor et spørreskjema til et bestemt antall personer i målgruppen som besvarte både før og etter de har brukt nettsiden. Dette ga svaret at nettsiden har påvirket dem. Resultatet har vist at nettsiden påvirker målgruppen i en positiv måte. Nettsiden er brukt av en bred målgruppe og andre fagmiljøer rundt barn som tradisjonelt ikke har benyttet seg av tegnspråk som en ressurs for språklig utvikling. Det har vist å være viktig til foreldre av døve barn. Prosjektlederen og SuperVisuell ble enig at prosjektlederen skal overta nettdesign fordi da kan prosjektlederen oppdatere nettsiden videre etter prosjektet avsluttes.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

6000

Prosjektgjennomføring/Metode

Prosjektet var delt inn i fire ulike faser: 1. Planlegging av nettside 2. Filmproduksjon (SuperVisuell) 3. Web design 4. Markedsføring og distribusjon Fase 1. Planlegging av nettside (2018) – Research og innsamling fra brukere – Pedagogisk arbeid med barnehager fagpersoner – Utarbeidet av nettside-innhold basert på innsamlet data – Innsamling av data – Utarbeidet av nettside-design – Forsøkte app-muligheter Fase 2. Filmproduksjon (2019, 1 av 2) – Planlegget filmproduksjonen med SuperVisuell (produksjonsdesign) – Opptak på SuperVisuell i Sandefjord (10 måneders stans i prosjektet da prosjektleder hadde morspermisjon. Prosjektleder kan sende morspermisjon-dokumenter til Stiftelsen Dam ved forespørsel.) Fase 2. Filmproduksjon (2019, 2 av 2) – Opptak i hjemme av prosjektleder med babyen sin (SuperVisuell) – Grovredigering av opptaking Fase 3. Utvikle nettside (2020) – Igangsette prosessen med design av nettsiden Fase 4. Postproduksjon/ferdigstilling/web (2020) – Brukere tester nettsiden hjemme med sine barn – Justerer nettsiden etter tilbakemeldinger fra foreldrene – Finpussing og justering

Resultater og resultatvurdering

I koronavirus tiden har prosjektgjennomføringsplanen endret for å ta hensyn til brukere og å tilpasse til de koronavirus restriksjonene. Vi hadde et spørreskjema som hentet inn respons fra brukerne. Dette har vist at nettsiden påvirker målgruppen i en positiv måte. Nettsiden er brukt av en bred målgruppe og andre fagmiljøer rundt barn som tradisjonelt ikke har benyttet seg av tegnspråk som en ressurs for språklig utvikling. Det har vist å være viktig for foreldre av døve barn. Nettsiden framstilles på en lettforståelig måte med korte og gode forklaringer. Den vises flere filmklipp av de viktigste tegnene, hvordan man bruker tegn på en effektiv måte med barn, samt mer informasjon om grunnleggende ting. Dessuten vises det filmeksempler av leker, sanger, tegnerytmer og andre morsomme aktiviteter på nettsiden. Dette vil bidra til en økt forståelse for døve, hørselshemmede og bruk av tegnspråk for foreldrene til hørselshemmede barn i «prøve og se»-perioden.

Oppsummering og videre planer

Selv om samlingen av tegnspråklige foreldre ble avlyst på grunn av koronavirus, har de foreldrene kommet med innspill. Disse innspillene vil tas videre på en allerede opprettet facebookgruppe (Babytegn) i forbindelse med prosjektet der folk kan komme med ideer, kommentarer og ha diskusjoner. Nettsiden blir kontinuerlig oppdatert frivillig av prosjektlederen (som er snart en mor igjen) med filmer fra egen mobil og fra filmer av andre foreldrenes mobil med nye aktiviteter idéer. Det er en utmerket måte å holde temaet oppdatert.

Prosjektleder

Megan Matovich-Noddeland

Detaljer
Program
Helse vår (2017)
Prosjektnavn
Styrk språket de to første årene
Organisasjon
Norges Døveforbund
Org.ledd
BeSeen AS
Beløp Bevilget
2017: kr 216 500, 2018: kr 518 500
Startdato
30.12.2017
Sluttdato
30.10.2020
Status
Under gjennomføring