Fra publikummet til scenen: Tegnspråkteater for døve barns

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Det finnes mange teatermuligheter for hørende barn som er allment tilgjengelige, men det må understrekes at disse samme mulighetene medfører betraktelige kommunikasjons- og holdningsbarrierer for døve/ hørselshemmede barn, som har behov for andre fremgangsmåter. Det finnes ingen institusjonelle rammer med sikte på å providere lokale teatermuligheter til døve barn med det formål å generere konsistente og optimale læringsresultater. Med tegnspråk teatermuligheter, hadde det vært et stort skritt i retning av å bekjempe fordommer i barnas omgivelser og oppfordre til en følelse av inkludering.

Målsetting

Døve/hørselshemmede elever skal gis mulighet til å utvikle sine teater- og skuespillertalent gjennom workshoper og forestillinger på skole og døveforening. Døve/hørselshemmede voksne skal opplæres hvordan å lede barneteater workshoper og forestillinger.

Målgruppe

Prosjektets primærmålgruppen er døve/hørselshemmede barn på grunnskole- og videregående nivå; 1. – 12. klasse.

Antall personer i målgruppen

1500

Beskrivelse av gjennomføring

Det er to hovedmål som aktivitetene i dette prosjektet vil jobbe mot: 1) Øke teaterbudsjettet for døve/hørselshemmede barn: 1a) For å vise viktigheten og fordelen til det norske kulturdepartementet og andre viktige aktør av å øke Teater Manus budsjett for et fast teatertilbud for barn, vil teateraktivitetene, som er enten workshoper og forestillinger, gjennomføres i: a. Skoletiden på døve/hørselshemmede skoler, Statpeds opplæringstilbud for barna og i Ål folkehøyskoles barnetilbud for foreldre av døve/hørselshemmede barn b. Statpeds årlige «Kulturtreff»-arrangement c. Helger eller ukekveldstid på døveforeningers lokale d. Norges Døveforbund Ungdoms sommerleirer e. Norges Døveforbund «Kulturdager» Et høyt mål i prosjektet er å ha to workshoper per døveforening og skole hver måned fra 2022 til 2023, og 1 forestilling for hver aldersgruppe (f.eks. 6-8 år, 9-11 år, 12-14 år og 15-17 år) per skole fra september 2022 – juni 2023. 2) Øke antallet døve/hørselshemmede mennesker som kan lede teaterworkshoper og -forestillinger: 2a) For å øke antallet av døve som kan lede teaterworkshoper og -forestillinger vil dette prosjektet ha seminarer for å gi kurstilbud rundt hva som er viktig for en workshopsleder og teaterinstruktør.

Fremdriftsplan

Dette prosjektet har en tidsramme på to år fra september 2021 til august 2023. 1. Høst 2021 – Planlegging med skoler og døveforeninger – Helgeseminar (fokus: workshopleder) 2. Vår 2022 – Workshoper på skoler og døveforeninger – Helgeseminar (fokus: regissør) 3. Høst 2022 – Forestillinger på skoler (til 2023) – Workshoper på døveforeninger (til 2023) 4. Vår 2023 – Helgeseminar (fokus: teater som kultur- og språkaktør) – Avslutningsrapport

Prosjektleder/forsker

Megan Matovich-Noddeland

Detaljer
Program
Helse vår (2021)
Prosjektnavn
Fra publikummet til scenen: Tegnspråkteater for døve barns
Organisasjon
Norges Døveforbund
Org.ledd
Oslo kulturskole og Frilynt Norge (seminar)
Beløp Bevilget
2021: kr 560 000, 2022: kr 530 000
Startdato
01.09.2021
Sluttdato
31.12.2023
Status
Under gjennomføring