Trafikkopplæring på tegnspråk

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Norges Døveforbund søkte om midler til prosjektet Trafikkopplæring på tegnspråk (2004-3-304) i 2004. Det er 14 år siden materiellet ble utviklet som CD-ROM, som nå er teknisk utdatert og ikke lenger i bruk. Siden den gangen har tegnspråk blitt anerkjent som et offisielt språk i St.meld. nr. 35 (2007–2008) Mål og meining. Det er like stort behov for trafikkopplæring på tegnspråk i dag. Nå har vi ny teknologi basert på internett. Det er behov for oppdatering av både innholdet og den tekniske plattformen for trafikkopplæring på tegnspråk. I tillegg har vi fått en ny målgruppe med innvandrere.

Målsetting

Det skal lages en nettside med tegnspråkvideo, grafikk og animasjoner som er tilgjengelig for døve trafikkelever og kjøreskoler som har døve trafikkelever. Den skal ta for seg trafikkopplæring med fokus på teori til førerprøven.

Målgruppe

Døve/hørselshemmede som skal ta trafikkopplæring.

Antall personer i målgruppen

5000

Beskrivelse av gjennomføring

Aleksander Rødseth Hjelle er hørselshemmet og tegnspråklig trafikkskolelærer, som blir prosjektets trafikkfaglige konsulent. Tegnsspråk må formidles via video, da det ikke har skriftspråk. Produktet skal ha responsiv nettside; dvs fungere på alle plattformer – pc, nettbrett og smarttelefon. Man kan klikke på grafikk og enkle overskrifter, og tekstinnholdet fremføres på tegnspråk som video integrert i nettsiden. Det ferdige produktet skal ha en innbydende og helhetlig design. Det finnes opplæringsmateriell for trafikkopplæring på nett. Det er viktig å understreke at vi ikke skal bruke store deler av prosjektets ressurser på å gjenskape for eksempel figurer, bilder og animasjoner som allerede finnes i det ordinære læremateriellet når vi snakker om animasjoner og grafikk. Det som er viktig her er å gi gode forklaringer på norsk tegnspråk som gjør at døve elever uanstrengt forstår det som skal formidles. Materiellet skal egne seg for døve/hørselshemmede med leseutfordringer (feks dysleksi) og fremmedspråklige (innvandrere). Vi tenker altså at målgruppen har tilgang til både det ordinære materiellet og materiellet vi skal utvikle, og at dette sammen gir elevene en tilgang til lærestoffet som er likeverdig med det de hørende har.

Fremdriftsplan

01.01.19 – 01.06.19 Tilpasning av læremidler til tegnspråk og manusutvikling Workshop med prosjektgruppen, møter med referansegruppa. 01.06.19 – 31.12.19 Filmopptak og postproduksjon, design og utforming. 01.01.20 – 01.07.20 Utvikling av nettside Utprøving av resultater for testgruppa, justeringer etter tilbakemeldinger. 01.08.20 – 31.12.2020 Lansering, markedsføring og distribusjon. Tilbakemeldinger fra målgruppen. Sluttrapportering og regnskap.

Prosjektleder/forsker

Finn Arild Thordarson

Detaljer
Program
Helse høst (2019)
Prosjektnavn
Trafikkopplæring på tegnspråk
Organisasjon
Norges Døveforbund
Org.ledd
Supervisuell – en sosial entreprenør som skaper arbeidsplasser for døve.
Beløp Bevilget
2020: kr 559 000, 2021: kr 437 000
Startdato
01.01.2020
Sluttdato
31.12.2022
Status
Under gjennomføring