Informasjon om Døve-Ungdomsforbund

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

1

1. Bakgrunn og målsetting for prosjektet

Norges Døve-Ungdomsforbund (NDU) mottok kr 20.000,- fra Helse og Rehabilitering og kr 30.000,- fra Statens ungdoms- og adopsjonskontor (SUAK). Målet for prosjektet var informasjon om NDU, samt utrede samarbeidet mellom Norges Døve-Ungdomsforbund og Norges Døveforbund.

 

2. Gjennomføring

Styringsgruppen i prosjektet bestod av prosjektleder Vidar R. Sæle, Paal R. Peterson og Mona Lund. De to sistnevnte fra Norges Døve-Ungdomsforbund. Styringsgruppen stod for planlegging og gjennomføring av Hafjell-treffet som fant sted 8.-10.desember 2000. Der møtte i alt 17 ungdommer som representerte de ulike ungdomsgrupper i landet for døve.

 

3. Oppnådde resultater

Vi klarte å motivere ungdommene til å tenke nytt og kreativt over hva de ønsker av aktiviteter og tilbud som Norges Døve-Ungdomsforbund og lokallagene kan gi. Varierende programinnhold som innebar forelesninger, gruppearbeid med presentasjon og løype med oppsummeringsposter ble godt mottatt hos ungdommene som ga positive tilbakemeldinger for Hafjell-treffet og ønsker gjentakelse. Hafjell-treffet ga også ungdommene ny innsikt at det går an å ha det gøy uten alkohol.

 

4. Videre planer

Styringsgruppens visjon for utvikling av NDU etter treffet: En stor samling av alle ungdomsklubber, studentforeninger og andre klubber som driver barne- og ungdomsarbeid for døve. Ansette personer til å drive daglig ledelse og bistå ved aktiviteter i klubbene. Tettere samarbeid med Norges Døveforbund, blant annet felles kontorer og gjensidig styre- og landsmøterepresentasjon.

 

Prosjektleder/forsker

Vidar R. Sæle

Detaljer
Program
Forebygging (1999)
Prosjektnavn
Informasjon om Døve-Ungdomsforbund
Organisasjon
Norges Døveforbund
Beløp Bevilget
2000: kr 20 000
Startdato
01.09.1999
Sluttdato
30.09.2000
Status
Avsluttet