Aktivt liv og selvbestemmelse

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Forprosjektet ”Økt døvekompetanse i kommunene” antydet at hørselshemmede er lite fornøyd eller svært misfornøyd med tjenesteti

Forprosjektet ”Økt døvekompetanse i kommunene” antydet at hørselshemmede er lite fornøyd eller svært misfornøyd med tjenestetilbudet i kommunen. Det gjelder spesielt forståelse for hørselshemmedes situasjon og tilrettelegging av tjenester. Tilgjengelighet og informasjon synes å være de største hindringer i disse prosesser. Tjenestemottagere gir uttrykk for manglende tjenestetilbud som skaper isolasjon og psykiske lidelser. Kommunale tjenesteinstanser, derimot, oppgir varierende/manglende kompetanse om hørselshemmedes situasjon og behov som et problem. Det er liten kompetanse om hva slags hjelpemidler og tiltak som er nødvendig for å møte denne gruppens behov. Det etterlyses også samarbeidspartnere, faglig nettverk og mer kunnskap om hørselshemninger.

 

Prosjektet ”Aktivt liv og selvbestemmelse” har utviklet en veileder for individuell plan og et planleggingsverktøy med fokus på hørselshemninger. Det er utviklet en nettportal, www.individuelleplaner.info/www.individuellplan.info med relevant informasjon om individuell plan. Informasjonen er gitt både visuelt og skriftlig slik at alle typer hørselstap er inkludert.

 

Dette prosjektet har hatt en stor nytteverdi med tanke på spredning av kompetanse om hørselshemmede, og synliggjøring av de ulike utfordringene, som hørselshemmede møter til daglig. I løpet av prosjektperioden har prosjektet kommet i kontakt med 80% av de som har ansvaret for rehabilitering/habilitering i kommunene. Sosial- og helsedirektoratets nye veileder for individuell plan 2005 har nevnt dette prosjektet ”Aktivt liv og selvbestemmelse” i et egen kapittel 8.1.3.

 

Døvekompetanse as sender ut en informasjonsperm med informasjon om dette prosjektet, samt informasjon om andre aktører og samarbeidspartnere innenfor hørselssektoren til samtlige kommuner. Videre planlegger Døvekompetanse as å spre denne kunnskapen om individuell plan til brukerne ved å utvikle et kurspakke/studieopplegg til lokalforeningene i samarbeid med de ulike hørselsorganisasjonene, deriblant Norges Døveforbund og Hørselshemmedes Landsforbund.

Prosjektleder/forsker

Markus Isakka

Detaljer
Program
Rehabilitering (2003)
Prosjektnavn
Aktivt liv og selvbestemmelse
Organisasjon
Norges Døveforbund
Org.ledd
Døvekompetanse AS
Beløp Bevilget
2004: kr 700 000, 2005: kr 600 000
Startdato
01.01.2004
Sluttdato
31.12.2005
Status
Avsluttet