Tegnspråkfadder

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Det er i dag er det ingen offentlig eller privat instans som arrangerer kurs i norsk tegnspråk og døv kultur for hørende. Hørende som skal bruke norsk tegnspråk i en profesjonell sammenheng som ikke er lærere, kan ikke lære norsk tegnspråk noe annet sted enn på arbeidsplassen. Dette gir i mange tilfelle ikke en tilstrekkelig kunnskap når man skal gi et psykiatrisk helsetilbud på tegnspråk. derfor vil NSHP i samarbeid med NDF og ODF utvikle en ny arena for hørende å lære tegnspråk i møte med døve tegnspråkfaddere.

Målsetting

Utdanne døve i grunnleggende kunnskap om: A) døves historie, B) tegnspråkteori og C) organisering av faddersamværsøkter.

Målgruppe

Døve som vil utdanne seg til tegnspråkfadder for hørende.

Antall personer i målgruppen

1500

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektet er todelt: Først utdanne døve tegnspråkfaddere, så la hørende få utvikle sine tegnspråkferdigheter i samvær med fadderne.

Fremdriftsplan

2017 januar-mai, utvikle fadderkurset. 2017 august – november, gjennomføre fadderkurset: 10 kursøkter a 2,5 time med 25 deltakere. 2018 januar – november, gjennomføre fadderordningen med 10-15 hørende deltakere. 2018 november- desember, evaluere prosjektet og skrive rapport.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Tegnspråkfadderprosjektet Rapport 2017 2019 5 vedlegg.pdf

Prosjektleder/forsker

Rolf Piene Halvorsen

Detaljer
Program
Helse høst (2016)
Prosjektnavn
Tegnspråkfadder
Organisasjon
Norges Døveforbund
Org.ledd
Nasjonalt senter for hørsel og psykisk helse.
Beløp Bevilget
2017: kr 188 000, 2018: kr 188 000
Startdato
01.01.2017
Sluttdato
02.07.2019
Status
Avsluttet