Barseltreff på tegnspråk

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Døve/hørselshemmede barn som ikke har tegnspråk sliter både faglig og sosialt (Kermit 2018). De sliter med språkdeprivasjon (Glickman og Wyatte 2018). Mange sliter psykisk (Øhre 2017). Mange er uføre. Mange foreldre med døve/hørselshemmede barn får sjokk og har ofte problemer med å gå på lange og omfattende tegnspråkprogram i offentlig regi. De trenger lavterskel tilbud der de møter andre likepersoner for å spørre om vanlig ting som for eksempel hvordan man kan synge med døve/hørselshemmede spedbarn og så videre.

Målsetting for prosjektet

a) Overordnet mål: Forhindre at døve/hørselshemmede barn vokser opp uten å møte andre barn med hørselstap og med foreldrene som tror at CI er nok til at barnet fungerer normalt. b) Prosjektmål: Ved prosjektslutt har alle lokallagene hos NDF lavterskel barseltreff på tegnspråk.

Målgruppe

Primærmålgruppe: Foreldre som bruker tegnspråk med sine barn, uansett hørsel i aldergruppen 0-2 år Sekundærmålgruppe: Slektninger og pårørende av barna.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

2620

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Skape barseltreff hos NDFs lokallag med aktiviteter på tegnspråk der hørende foreldrene med døve/hørselshemmede barn kan møte døve/hørselshemmede foreldre med barn på samme alder som naturlige likepersoner. De kan se hvordan barna deres bruker tegnspråk, får tips og teknikker fra døve voksne. Da lærer de tegnspråk på en naturlig måte. Aktivitetene trenger ikke nødvendigvis å være bundet til lokallag, men også utenfor foreningslokalene i naturlige arenaer, som for eksempel på kafe, bondegårder, svømmehall og andre steder det er naturlig å være med barn. Man skal ta opp ulike problemstillinger som gjelder døve/hørselshemmede som naturlig del av treffene der man utveksler tipser mens barn leker. Når det er flere døve/hørselshemmede foreldre tilstede så kan det hende at de løser disse tingene på ulike måter og hørende foreldre kan velge og vrake tips. Alle barn er ulike og man må løse utfordringene ulike.

Fremdriftsplan for prosjektet

1.april 2020-1.august 2020 Etablere kontakt med lokallagene. Skaper program. Rekrutterer deltakere. 1.august 2020-1.januar 2021 Gjennomfører barseltreff på Østlandet. Evaluerer og reviderer program. Lager opplæringsprogram for likepersoner. 1.januar 2021-1.august 2021 Arrangerer likepersonseminar. Evaluerer og reviderer barseltreff-program. 1.august 2021-31.desember 2021 Arrangerer likepersonseminar nr 2. Evaluering, regnskap og rapport.

Prosjektleder

Megan Matovich-Noddeland

Detaljer
Program
Helse vår (2019)
Prosjektnavn
Barseltreff på tegnspråk
Organisasjon
Norges Døveforbund
Beløp Bevilget
2019: kr 390 000, 2020: kr 485 000
Startdato
19.03.2020
Sluttdato
31.12.2023
Status
Under gjennomføring