Tegnordbok på iPhone

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1) Bakgrunn for prosjektet

Møller kompetansesenter har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet ansvar for prosjektet Norsk tegnordbok. Det utvikles og vedlikeholdes en nettbasert tegnordbok som ligger fritt tilgjengelig på Internett

på www.tegnordbok.no. Tegnordboken inneholder i dag ca. 6.500 tegn, og den er meget populær.
På www.tegnordbok.no kan man ”slå opp” tegn og se hvordan tegnet utføres på video. Dette er kjapt, enkelt og nyttig, men man er avhengig av tilgang til PC.
Mange savner og etterlyser en versjon som man har tilgjengelig uavhengig av PC. Dette er et behov når man står i en situasjon der man kjapt trenger tegnet for et begrep og ikke har tid og anledning til å starte en PC (samtale, undervisningssituasjon, barnehage). Mange ønsker også å øve på tegn når man ikke har PC tilgjengelig (på buss, tog, fly osv).
På bakgrunn av dette ble det laget stillbilder av tegnene (med piler som angir bevegelse) slik at det kunne trykkes et hefte. Dette heftet blir imidlertid stort og tungt (flere hundre sider i A4-format), så det vil være meget upraktisk å ha med seg over alt. Dessuten er det svært vanskelig å se ut fra et stillbilde hvordan tegnet utføres. Dette er utgangspunktet for å lage en versjon av tegnordbok på iPhone.


2) Prosjektets målsetting

Det skal lages en versjon av Norsk tegnordbok som fungerer på iPhone og iPod.
Tegnene fra Norsk tegnordbok på internett skal konverteres til riktig format, og det må lages ny programvare.
Med dette vil man dekke behovet for en lett, kjapp og bærbar variant av tegnordboken som man kan ha tilgjengelig over alt. Med denne versjonen vil man unngå alle ulempene til en bokversjon (stor, tung, vanskelig å oppdatere samt bare stillbilder).
Som med andre iPhone-program vil det være enkelt å oppdatere nye versjoner, og også enkelt å supplere med nye tegn etter hvert. Brukere som ikke har (eller ønsker å skaffe seg) iPhone kan kjøpe en rimeligere iPod. Denne kan naturligvis også brukes til andre ting (musikk, film osv).
Det vil bli laget en gratis versjon med ganske få tegn, og en ”fullversjon” med alle tegnene.
Dette prosjektet vil være basis for at man kan lage versjoner også til andre mobiltelefoner og håndholdte enheter, samt at man kan oppdatere når det kommer nye versjoner og systemer.

3) Prosjektets målgruppe

Målgruppen er alle som bruker eller vil lære Norsk tegnspråk.
Brukergruppen er omfattende, den består av alle som bruker eller jobber med tegnspråk
• lærere, barnehagepersonell, institusjonsansatte, psykologer, tolker og andre fagpersoner
• (døves) foreldre, familie, venner, naboer og omsorgspersoner
• studenter og skoleelever
• døve og andre tegnspråkbrukere

Tegnordboken vil bli brukt av foreldre, familie, nettverk, lærere og andre fagpersoner slik at mulighetene for kommunikasjonen kan bedres for døve mennesker i Norge.

4) Prosjektets betydning

Prosjektet vil være et viktig bidrag til at kompetansen på tegnspråk heves. Når foreldre, familie, venner, lærere, tolker og andre fagpersoner får høyere tegnspråkkompetanse vil dette klart bedre livssituasjonen for døve i Norge. Kommunikasjon med omverdenen er av avgjørende betydning for alle mennesker både i dagligliv, yrke og utdanning.
Det at man i enhver situasjon til enhver tid har tilgang til å ”slå opp” tegn vil helt klart bedre mulighetene for god kommunikasjon og kanskje også hindre konflikter og misforståelser i enkelte situasjoner.

5) Fremdriftsplan

Møller kompetansesenter har hovedansvar for gjennomføring av prosjektet. Møller er en del av det Statlige spesialpedagogiske støttesystemet (Statped).
Møller kompetansesenter har god kontakt med alle de nevnte brukergruppene i prosjektet, og det vil bli opprettet en referansegruppe.
Møller kompetansesenter har lang erfaring i denne typen utviklingsarbeid, og det er gode interne rutiner for oppfølging av fremdriftsplan og budsjett.

2010:
01.01.10 – 01.04.10 Kravspesifikasjon og planlegging
01.04.10 – 01.11.10 Programmering, konvertering og publisering av testversjon
01.11.10 – 31.12.10 Utprøving, revisjon og publisering

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2009_3_0168.pdf

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn for prosjektet/Målsetting
Møller kompetansesenter har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet ansvar for prosjektet Norsk tegnordbok. Det utvikles og vedlikeholdes en nettbasert tegnordbok som ligger fritt tilgjengelig på Internett på www.tegnordbok.no. Tegnordboken inneholder i dag ca. 6500 tegn, og den er meget populær. Brukergruppen er svært omfattende, den består av alle som bruker eller jobber med tegnspråk. Mange har savnet og etterlyst en versjon som man har tilgjengelig uavhengig av PC. Dette er et behov når man står i en situasjon der man kjapt trenger tegnet for et begrep og ikke har tid og anledning til å starte en PC (samtale, undervisningssituasjon, barnehage). Mange ønsker også å øve på tegn når man ikke har PC tilgjengelig (på buss, tog, fly osv).
Målet var å lage en versjon av Norsk tegnordbok som fungerte på iPhone og iPod Touch.

Prosjektgjennomføring/Metode
Møller kompetansesenter har stått for videobearbeiding, komprimering, design og programmering, og programmet er publisert på Apples Application Store.

Resultater og resultatvurdering
Tegnordbok for iPhone ble meget populær fra første dag den ble lagt ut (400 brukere første uken), og det har fått meget positiv omtale (fem av fem mulige stjerner på App Store).

Oppsummering/Konklusjon/Videre planer
Prosjektet har gitt alle som bruker eller vil lære Norsk tegnspråk tilgang til en lommeparlør. Dette vil være en liten revolusjon når det gjelder tilgjengelighet.

Prosjektleder/forsker

Olle Eriksen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2009)
Prosjektnavn
Tegnordbok på iPhone
Organisasjon
Norges Døveforbund
Org.ledd
Møller kompetansesenter
Beløp Bevilget
2010: kr 130 000
Startdato
01.01.2010
Sluttdato
30.12.2010
Status
Avsluttet