Døves rettssikkerhet (Teateroppsetting)

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. I Norge har vi i nyere tid erfart døve Fritz Moens tragiske skjebne. Han fikk livsvarig fengsel for to drap han ikke hadde begått og som han etter soning ble frifunnet for, det siste post mortem. Resultatet i denne saken er velkjent og tragedien har ført til sterke reaksjoner både blant hørende og døve. 2. I 2008 planlegges en dramatisering og samproduksjon med et (hørende) teater i forbindelse med Kulturdepartementes mangfoldår 2008. utgangspunktet vil være Tore Sandbergs bok, planlagt lansert august 2008. Manus vil bli oversatt til tegnspråk og forestillingen filmatisert som dokumentasjon og som ressurs for tolketjenesten,og rettsapparatet 3) Forestillinger som tar utgangspunkt i døves referanserammer, vil alltid være engasjerende teater for døve som identitetsgruppe. Når vi spiller teater på tegnspråk stemmeskuespilles forestillingene for hørende og ikke- tegnspråkkyndige. Dette gjør vi for å synliggjøre døves kultur i det hørende majoritetssamfunnet. 4. Vi ser denne produksjonen som viktig folkeopplysning. Siden vi ønsker å gjøre dette i samarbeid med et hørende teater og i sammenheng med Kultur- og kirkedepartementets mangfoldåret 2008 vil vi anskueliggjøre aktuelle problemstillinger knyttet til tolking i rettsapparatet. Dette gjelder døve, men også andre personer med minoritetsspråklig bakgrunn. Fritz Moen-saken er spesiell men dessverre finnes det mange episoder der vanskelig kommunikasjon medfører urett for døve. Som vårt hovedmål skisserer, er det viktig å vise aktuelt teater og gjennom det fremheve døves kultur og identitet. Vi ønsker å belyse denne kjente saken fra scenen, på tegnspråk, språket Fritz Moen selv brukte. Det filmatiserte dokument vil være et redskap for andre til å forstå hvordan dette kunne skje og for å hindre lignede episoder for fremtiden.5.Høst 07: Avtale mellom Teater Manu, Tore Sandberg og dramatiker. Inngå avtale om samproduksjon jfr. mangfoldåret 2008. Vår 08: utarbeiding av tegnspråklig manus. Høst 08: Prod.start, urpremie, film

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2007_1_0090.pdf

Sluttrapportsammendrag

I 2006 ble Fritz Moen frikjent for det siste av de to drapene han uskyldig hadde sonet atten og et halvt år for. På Teater Manu startet vi allerede her å se på muligheten for en dramatisering av hans liv – for å belyse hans historie fra et tegnspråklig og døvekulturelt perspektiv. Fritz Moen var et såkalt tyskerbarn, han var døv og ble handicapet etter en mopedulykke. Moren ga ham fra seg til barnevernet etter fødselen.

Ved å innlede et samarbeid med privatetterforsker Tore Sandberg, Dramatikkens hus og etter hvert Riksteatret og Fritz Moens forskningsfond (Signo), hadde vi etablert et godt fundament for utvikling av manus og teaterproduksjon. Målsettingen var å fortelle Fritz Moens historie nærere og mer differensiert enn media hadde gjort under etterforskningen. Vi ønsket at historien skulle fortelles på samme premisser til et døvt og et hørende publikum i hele Norge.

Vi innledet et samarbeid med unge og spennende regissøren Kjersti Horn. I samarbeidet med Dramatikkens hus kom vi i kontakt med den etablerte dramatikeren Arthur Johansen. I en lang prosess med utveksling av kunnskap om døve, intervjuer av mennesker i Moens krets, sprang det etter hvert ut en tekst som Teater Manu og Riksteatret i sammen med et stort kunstnerisk team, tok til scenen.

To døve og tre hørende skuespillere inngikk i det kunstneriske teamet og utviklet et nytt scenespråk. Den manglende forståelsen av språklige og kulturelle forskjeller i rettsalen ble gjenspeilet og var med å forme produksjonsfasen på scenen.

Teaterproduksjonen har spilt for fulle hus på Riksteatret i Oslo og på turné og har fått svært bred medieomtale og gode kritikker. Nationaltheatret inviterte produksjonen til gjestespill i desember 2011. I februar 2012 mottok Teater Manu og Riksteatret prisen «Årets beste scenekunst i Oslo 2011» etter kåring av Natt og Dags lesere. Nå jobber vi for å ta forestillingen til København og Stockholm.

Prosjektleder/forsker

Mathis J. Gran

Detaljer
Program
Forebygging (2007)
Prosjektnavn
Døves rettssikkerhet (Teateroppsetting)
Organisasjon
Norges Døveforbund
Org.ledd
Teater Manu – norsk tegnspråkteater
Beløp Bevilget
2008: kr 800 000
Startdato
01.01.2008
Sluttdato
31.12.2011
Status
Avsluttet