Videobøker på tegnspråk

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

De fleste døve og hørselshemmede barna er født inn i hørende familier. Familiene må raskt lære seg nye måter å samhandle med sitt barn på. For hørende barn er det å lese barnebøker sammen noe som gir foreldre og barn felles opplevelse og gode samtaler. Stunden stimulerer fantasien, fremmer ordforrådet og forsterker båndet mellom leser og barnet. Dette er igjen med på å fremme barnets sosiale, intellektuelle og emosjonelle utvikling. Dette ønsker vi å gjøre tilgjengelig også for døve og hørselshemmede barn, slik at de også skal få mulighet til den samme positive utviklingen som hørende barn.

Målsetting

Hovedmålet er at videobøkene skal kunne brukes slik at foreldre som er i ferd med å lære seg tegnspråk skal kunne lese for sine døve barn, og hjelpe Norges Døveforbund med lokallag og øvrige samarbeidspartnere å implementere bruken av The shared reading project modellen i Norge.

Målgruppe

Effektmålgruppe: Døve/hørselshemmede barn. Prosjektmålgruppe: Familier med døve/hørselshemmede barn.

Antall personer i målgruppen

16500

Beskrivelse av gjennomføring

Det amerikanske prosjektet The shared reading project har dokumentert implementerings- og evalueringsprosessen grundig. Dette gir et solid grunnlag for å lykkes med et lignende prosjekt i Norge. Konseptet er ikke opphavsrettslig beskyttet og kan fritt brukes i sosialt arbeid i Norge. Dette vil danne grunnlaget for å utvikle videobøkene vi utvikler i dette prosjektet for å kunne implementere en norsk modell. Prosjektet forankres i mediebedriften Supervisuell, som er en sosial entreprenør med kun døve/hørselshemmede ansatte (inkludert ledelse). Supervisuell har kompetansen til å produsere videobøkene, og bidrar med en egenandel i produksjonen. Samarbeidspartner House of Signs ved Jorunn Liland står for kompetansen på The shared reading project som faglig konsulent i produksjonen, og bidrar også til utprøving og evaluering av videobøkene sammen med døve tegnspråkmentorer. Jørn Lier Horsts «Detektivbyrå nr. 2» er Norges mest populære bokserie for barn, og vi har fått tillatelse til å basere oss på disse bøkene, inkludert illustrasjoner. Videobøkene vil bli lansert på nettkanalen tegn.tv. Etter publisering, vil vi ha en formidlingsperiode hvor vi blant annet vil kurse døveforeninger i å hjelpe foreldre å ta i bruk modellen.

Fremdriftsplan

Høst 2020: Forberedelser, produksjonsplanlegging og oversettelse bok 1-2. Vår 2021: Opptak og etterarbeid bok 1-2. Høst 2021: Test, evaluering bok 1-2, oversette og produksjonsstart bok 3-4 Vår 2022: Opptak bok 3-4, midtveisevaluering, oversettelse bok 5-6 Høst 2022: Opptak og etterarbeid bok 5-6 og instruksjonsvideo. Vår 2023: Publisering av videobok 5-6 og instruksjonsvideo. Markedsføring og formidling. Videreføring til lokale døveforeninger.

Prosjektleder/forsker

Finn Arild Thordarson

Detaljer
Program
Helse vår (2020)
Prosjektnavn
Videobøker på tegnspråk
Organisasjon
Norges Døveforbund
Org.ledd
Supervisuell (sosial entreprenør, mediebedrift drevet av døve/hørselshemmede
Beløp Bevilget
2020: kr 521 000, 2021: kr 511 000, 2022: kr 621 000
Startdato
01.08.2020
Sluttdato
30.06.2023
Status
Under gjennomføring