61 grader nord med parkinson

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Ingen vet hvem som vil få Parkinsons sykdom i løpet av livet, når sykdommen vil inntreffe eller hvordan den oppstår. Jo yngre en er når man får sykdommen desto viktigere er det å raskt tilpasse sin livsstil til sykdommen. Livssituasjon, sosiale faktorer og ulike former for tilrettelegging har derfor mye å si for hvordan en kan leve med sykdommen og ikke minst stagnere utviklingen. Norges Parkinsonforbund ser det som særs viktig å nå ut til personer som får sykdommen tidlig i livet med motivasjon, informasjon om fysisk aktivitet, god helseinformasjon, rollemodeller og nettverk med likesinnede

Målsetting

Dette prosjektet skal være med å tilrettelegge nettverksbygging, motivere til trening, samt gi nyttig informasjon om sykdommen gjennom aktiviteter. I tillegg vil målet være å engasjere til liknende tiltak lokalt ved å gi inspirasjon og nyttige verktøy til videreføring.

Målgruppe

Personer med parkinson under 55 år og deres nærmeste pårørende. I tillegg ønsker vi å engasjere og inspirere foreningenes ambassadører.

Antall personer i målgruppen

470

Beskrivelse av gjennomføring

I dette prosjektet er det tenkt parkinsonforbundets yngrekontakter skal mobiliseres sammen med medlemmene gjennom en nasjonal aktivitetssamling. Her vil yngrekontaktene få inspirasjon, lærdom og verktøy for å kunne gjennomføre aktiviteter lokalt i samarbeid med foreningene, i tillegg til å bygge nettverk lokalt. Samlingen vil være inspirert av det populære TV-konseptet 71 grader nord og gjennom oppgaver, teambuilding og konkurranser ønsker vi å gi deltakeren inspirasjon, kunnskap og verktøy for å takle sykdommen bedre. Aktivitetene kombineres og suppleres med foredrag, workshops og samtalegrupper. Alle øvelser og foredrag vil bli fulgt av et filmteam som dokumenterer hver aktivitet. I etterkant vil dette klippes sammen til inspirerende og instruktive filmer som kan brukes som verktøy til å hjemmomføre liknenede aktvitetsdager lokalt med svært lave kostnader.

Fremdriftsplan

Jan: Prosjektmøte og fordeling av oppgaver. Feb-mar: Inngå avtaler med bidragsytere. Program utarbeides, påmeldingsskjema lages og tiltaket annonseres. Mar-Apr: Planlegging av filmer, samt videre annonsering og mottakelser av påmeldinger. Sept: Samlingen går av stabelen. Okt-Nov: Oppfølging av deltakerne, evaluering og klipping av filmmateriale. Des: Resultat formidles og sluttrapportering.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Rapport yngreseminar.pdf

Prosjektleder/forsker

June Alexandersen

Detaljer
Program
Helse høst (2018)
Prosjektnavn
61 grader nord med parkinson
Organisasjon
Norges Parkinsonforbund
Beløp Bevilget
2019: kr 517 500
Startdato
02.01.2019
Sluttdato
01.12.2019
Status
Under gjennomføring