Kontaktperson

Kathrine Veland

Norges Parkinsonforbund er en landsomfattende interesseorganisasjon for mennesker med parkinsonisme, deres pårørende og andre interesserte. Organisasjonen har 5.600 medlemmer, 49 fylkes- og lokalforeninger og 350 tillitsvalgte, likepersoner og brukermedvirkere.

Norges Parkinsonforbund har vært medlem i Stiftelsen Dam siden 2015.

I 2024 har NOrges parkinsonforbund fått støtte til3prosjektER
det utgjør82.000kroner
siden første tildeling i 1997 har norges parkinsonforbund fått støtte til224prosjekter
totalt har norges parkinsonforbund fått60.894.219kroner i støtte fra stiftelsen dam

*Merk at fra og med 2024 inkluderer summene administrasjonstillegg for programmene Helse, Utvikling og Forskning.

Søk midler gjennom Norges Parkinsonforbund:

Fremhevede prosjekter:

Alle prosjekter