Helsereiser for parkinsonsyke

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Parkinsonforeningen Oslo/Akershus mottok i 1998 kr

Parkinsonforeningen Oslo/Akershus mottok i 1998 kr. 156.000 fra Stiftelsen Helse­ og Rehabilitering til helsereiser for parkinsonsyke. Det var daværende formann i vår forening Viggo Dalan som søkte om ialt kr. 195.000.­ som tilskudd til i alt 3 helsereiser til Solgården i Spania, til Helse-Rehabcenter (Det skandinaviske ferie­ og helsesenter i Tyrkia), og til Clinica Vintersol, Tenerife. I alt deltok 75 parkinsonpasienter og pårørende. Reisene strakk seg over vel 6 uker tilsammen.

 

Prosjektleder og reiseleder var Ingrid Sofie Grevstad, som helt fra foreningen ble stiftet 5. mars 1981, årlig har arrangert helsereiser til inn- og utland. Hun har ikke bare lagt grunnlaget for reisevirksomheten i Parkinsonforeningen Oslo/ Akershus, men hun har også vært pådriver overfor Norges Parkinsonforbund og fylkesforeningene.

 

Parkinsonforeningen Oslo/ Akershus har i dag nærmere 1000 medlemmer og utgjør således ca. 1/4 del av Forbundets medlemsmasse. Helsereiser i regi av Oslo Parkinsonforening har i årenes løp blitt meget populære og vi opererer stadig med lange ventelister.

 

Det var med stor takknemlighet at vi i 1998 mottok tilskudd fra Helse og Rehabilitering og det gjorde oss for første gang istand til å tilby våre pasienter trivselstiltak i fonn av utflukter, fellesmiddager, små og store over­raskelser etc., noe som våre pasienter satte meget stor pris på. Ved alle slike anledninger passet vi alltid på å si fra at det var takket være Extra- midler fra Helse og Rehabilitering at vi kunne spre litt ekstra glede og hygge.

 

Vi kan trygt si at Parkinsonforeningen Oslo/Akershus har brukt Extra-midlene på en mest effektiv måte til glede og nytte for flest mulig i tråd med Helse og Rehabiliterings målsetting.

Prosjektleder/forsker

Ingrid Grevstad

Detaljer
Program
Forebygging (1997)
Prosjektnavn
Helsereiser for parkinsonsyke
Organisasjon
Norges Parkinsonforbund
Beløp Bevilget
1998: kr 156 000
Startdato
01.01.1998
Sluttdato
12.01.1999
Status
Avsluttet