Stemmer det?

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

I løpet av sykepleiestudiet er det satt av maks en time til kunnskap om Parkinsons sykdom. Studentene settes i dårlig stand til å møte personer med denne komplekse sykdommen. I tillegg møter de kanskje en med Parkinsons sykdom i sine praksis perioder. De får derfor ikke opparbeidet seg erfaringskunnskap med brukergruppen. Personer med Parkinsons sykdom opplever mangelfull kunnskap om Parkinsons sykdom hos nyutdannede sykepleiere, og det gjøres mange feil på bakgrunn av den mangelfulle kunnskapen. I dette prosjektet ønsker vi å lage en skoleringsmodell for sykepleierstudenter.

Målsetting

Målet er å utvikle en skoleringsmodell for overføring av kunnskap mellom de som har sykdommen og deres pårørende til kommende sykepleiere. Modellen vil bli utviklet i et samarbeid med Universitetet i Sørøst Norge og Norges Parkinsonforbund. Målsetting to er å etablere en Stemmecafe.

Målgruppe

Hovedmålgruppen er to delt. Personer med Parkinsons sykdom er av dem Den andre hovedmålgrupper er sykepleiestudentene. Sekundærmålgruppen er pårørende.

Antall personer i målgruppen

100

Beskrivelse av gjennomføring

I prosjektet skal sykepleierstudentene i andre studieår ved sykepleierutdannelsen, ved Universitetet i Sørøst, få tilbud om en unik praksisperiode. Studiekullet er delt i tre og alle gruppene skal ut i Helsefremmende og forebyggende praksis. I denne praksisperiodene velger studentene selv praksis og skriver en fordypningsoppgave. Alle gruppene vil i forkant få undervisning om Parkinsons sykdom, pleie-og behandling, fra helsefaglig rådgiver i Norges Parkinsonforbund. De kan så melde sin interesse til emneansvarlig eller koordinator ved universitetet. Helsefaglig rådgiver sitter på en liste over frivillige ( forehåndsrekrutterte), med sykdommen, som vil være vertsparkinsonister. Studentene vil lære om parkinson fra den syke og pårørende ved å følge de i hverdagsliv (2 dager i uka i 3 uker). I tillegg vil de få møte mange med sykdommen på en Stemmecafe(en dag i uka), for å få innblikk i mangfoldet ved Parkinsons sykdom. Etter hver gruppe vil vi evaluere prosessen og gjøre nødvendige justeringer. Tilslutt vil dette ende i en praksismodell som kan deles med helsefaglige utdanningsinstitusjoner ellers i landet.

Fremdriftsplan

Vertsparkinsonistenene er rekruttert. Januar: Prosjektgruppemøte. Informasjon til de som skal delta. Forberedelser av vertsparkinsonister. Stemmecafen etableres. Februar – mars: Første pulje, utprøving av modell. Mars – April: Evaluering og justering. April – Mai: Andre pulje. Juni: Evalueringen og justering. September: Tredje pulje. Oktober – Desember: Evaluering av hele prosjektet. Modelldokument og rapport til Extrastiftelsen. Infoarbeid.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport, Stemmer det.pdf

Prosjektleder/forsker

Ragnhild Stenshjemmet Støkket

Detaljer
Program
Helse høst (2018)
Prosjektnavn
Stemmer det?
Organisasjon
Norges Parkinsonforbund
Beløp Bevilget
2019: kr 200 000
Startdato
06.01.2019
Sluttdato
31.12.2020
Status
Under gjennomføring