– Hjelper personer med parkinson gjennom en vanskelig tid

Norges Parkinsonforbund øker kapasiteten på deres SOS-tjeneste, og gir personer med parkinson og deres pårørende informasjon over digitale tjenester.

Norges Parkinsonforbund sin SOS-tjeneste betjenes av fagpersoner, som svarer på spørsmål om sykdommen, rettigheter, behandling, hjelpemidler o.l. Foto: Norges Parkinsonforbund.

Nå som personer med parkinson må finne måter å håndtere sykdommen på i hjemmet selv, har Norges Parkinsonforbund økt kapasiteten og styrket kompetansen på SOS-tjenesten til forbundet.

Styrker forbundets SOS-tjeneste

SOS-tjenesten er en digital spørretjeneste der personer kan sende inn spørsmål om sykdommen, rettigheter, behandling, hjelpemidler og lignende. Tjenesten betjenes nå av en nevrolog, to parkinsonsykepleiere, en fysioterapeut, en ernæringsfysiolog, en trygdejurist, en logoped, to ergoterapeuter og en familieterapeut.

– Vi ønsker å hjelpe personer med parkinson og deres pårørende i koronatiden, ved å gi de mulighetene til å få svar på spørsmål, forteller Sverre Nilsen.

Hver onsdag, mellom 11.00- 14.00 sitter en fagperson tilgjengelig for nettmøter.

– Behovet for disse tiltakene kom fra en økende etterspørsel på SOS fra våre medlemmer. Mange opplevde det vanskelig å få hjelp fra adekvate fagpersoner, og mange har satt seg i en frivillig karantene for å unngå smitte, sier Nilsen.

Utvikler filmer med tips og triks

Det er i prosjektet produsert flere filmer med ulike fagpersoner. Nilsen forteller at de har laget filmer i to kategorier.

Den ene kategorien er filmer med gode råd fra fagpersoner som belyser en konkret problemstilling.

Den andre kategorien er presentasjonsfilmer med de ulike fagpersonene hvor de forteller hva deres profesjon kan gjøre for mennesker med parkinson, og også med en oppfordring om å sende dem spørsmål og markedsføring av konkrete nettmøter.

Nilsen forteller at ved å gi nyttige tips og triks på videoer håper de å bidra til en bedre sykdomsmestring.

Prosjektet fikk støtte i forbindelse med Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien


Sluttrapportsammendrag

Hele prosjektet gikk på skinner. Alle gjorde det de skulle til rett tid. Vi nådde personer med parkinson og pårørende(målgruppen) ved å annonsere arrangementene på facebook, parkinson.no, nyhetsbrev og sms til forbundets medlemmer.

Fagpersonene i prosjektgruppen var allerede forespurt før søknaden ble skrevet, og var klar til oppstart i det prosjektet ble innvilget. SOS-tjenesten ble styrket med en logoped, en sykepleier, en ernæringsfysiolog og en sykepleier. SOS-tjenesten svarte på ca. 60 spørsmål i uken.

Det ble arrangert åtte nettmøter med fagpersoner, med gjennomsnittlig 20 spørsmål per møte. Spørsmålene og svarene (anonymisert) ligger ute på parkinson.no i en søkbar temabank, slik at flere kan søke kunnskap. Fagpersonene har laget åtte videoer med tips og triks. Disse ligger på parkinson.no og Youtubekanelen SE. Dette prosjektet gjorde en forskjell for mange som opplevde et delvis stengt helsevesen.


Søknadssammendrag

Ved parkinson er det viktig å opprettholde funksjonsnivået og optimalisere den symptomlindrende behandlingen. Både trening og medisiner doseres etter form og funksjon sammen med fageksperter. Nå får ikke personer med parkinson sine konsultasjoner med fageksperter, og må finne måter å håndtere sykdommen på i hjemmet selv. Dette krever en nyorientering i hverdagen.

Norges Parkinson forbund ønsker å kompensere noe for utfordringene med å kunne nå parkinsoneksperter med å styrke forbundets SOS -tjeneste, med flere faggrupper og økt kapasitet. Styrkingen av spørsmål og svartjenesten (SOS) starter første dag fra innvilget søknad. Hver onsdag åpner fagveilederne i ParkinsonNet opp for telefonkonsultasjoner. Behovet for dette meldes av personene selv i SOS-mail.

Vi vil lage 8 korte filmer med tips om håndtering av utfordringer med parkinson. Disse vil bli være ferdigprodusert og lagt ut på parkinson.no, facebook og YouTube kanalen SE, innen 20 april. Filmene slippes fortløpende etter som de blir ferdig. Det skal arrangeres 7 nettmøter med ulike fagpersoner og problemstillinger. De vil bli arrangert hver onsdag fra 14 april og 7 uker fremover.

Alle som jobber med prosjektet, vil sitte i sitt eget hjem.

Hovedmålgruppen i prosjektet, personer med parkinson og pårørende, skal få informasjon om tilbudene via mail, annonse på facebook og omtale på forbundets nettside. De som betjener SOS -tjenesten vil lage korte filmer der de presenterer seg selv og sin rolle, til promotering. Den sekundær målgruppen, kommunalt personell i helsevesenet, vil få informasjon via mail i ulike nettverk.

Prosjektleder

Ragnhild S. Støkket

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Svar på spørsmål
Organisasjon
Norges Parkinsonforbund
Beløp Bevilget
Kr 150.000
Startdato
03.04.2020