Nettkurs for likepersoner

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Norges Parkinsonforbund har i mange år hatt fokus på likepersonsarbeid, og gjennomfører årlig to kurs for å skolere likepersoner. Vi ser verdien det gir å ha likepersoner som kan være tilgjengelig for andre som ønsker å snakke med noen i samme eller lignede situasjon. Det vi ser med disse kursene er at det er krevende for dem som har parkinson å reise langt for å delta på ett todagers kurs. I tillegg til at man må gjøre dette hvert tredje år for å opprettholde likepersonskontrakten. Dette er en grense forbundet har satt, for å kunne vurdere likepersonene på nytt da sykdommen utvikler seg.

Målsetting

Målet med dette prosjektet er å utvikle nettkurs for medlemmer som ønsker å bli likeperson. Et delmål vil være å få 20 nye likepersoner i prosjektperioden.

Målgruppe

Målgruppen for dette prosjektet er medlemmer av Norges Parkinsonforbund som ønsker å bli likeperson. Både personer som selv har parkinson og pårørende.

Antall personer i målgruppen

20

Beskrivelse av gjennomføring

Ved oppstart av prosjektet vil vi først diskutere innhold. Etter første prosjektmøte vil prosjektleder og Bennedichte Olsen starte arbeidet med innholdet til nettkurset. Det skal også lages refleksjonsoppgaver til innholdet. Når første utkast er ferdig sendes det på mail til prosjektgruppen, slik at vi kan diskutere innholdet i neste prosjektmøte. I dette prosjektmøte vil vi også planlegge rekruttering av likepersoner og utsending av informasjon til våre lokal- og fylkesforeninger. Prosjektgruppen vil bidra i dette arbeidet utover møtene. Endelig innhold sendes over til Helsekompetanse for gjennomgang og språkvask. Vi forventer at det vil bli noen runder frem og tilbake med innholdet før det blir helt klart. Kurset vil bli testet av prosjektgruppen og fem andre medlemmer i organisasjonen som ikke er likepersoner for å kvalitetssikre innholdet før det lanseres. Testpersonene sender inn rapportskjema som prosjektleder har utarbeidet og vil gå igjennom for eventuell endringer av nettkurset. Nettkurset vil lanseres og prosjektleder vil følge opp personer som ønsker å bli likeperson og har gjennomført kurset.

Fremdriftsplan

August: Første prosjektmøte Sept–okt: Forslag til innhold utarbeides. Sendes til prosjektgruppen Okt–nov: Nytt prosjektmøte. Informere foreningene om prosjektet Nov–mars: Innholdet til nettkurset sendes Helsekompetanse. Test av kurs. Skjema til testpersonene utarbeides Evalueringsskjema utarbeides Mars – mai: Kurset lanseres og informeres til forbundets tillitsvalgte. Oppfølging av personer som tar kurset Juni: Evaluering og rapportering

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport nettkurs for likepersoner .pdf

Prosjektleder/forsker

Linda Paulsen Vik

Detaljer
Program
Helse vår (2019)
Prosjektnavn
Nettkurs for likepersoner
Organisasjon
Norges Parkinsonforbund
Beløp Bevilget
2019: kr 556 000
Startdato
02.07.2019
Sluttdato
31.12.2021
Status
Under gjennomføring