Dette er parkinson – ti år etter

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

17

Fremdriftsplan

Prosjektet starter med oppstartsmøte i desember 2023. Gjennom første halvår 2023 foretar Anders Leines intervjuer og fotografier av den enkelte. Leines bearbeider fotografiene, og administrasjonen bidrar til å skrive ut intervjuene og utarbeide tekstutdrag til ulike kanaler. Nevrolog og professor Espen Dietrichs kvalitetssikrer teksten for å unngå faktafeil der det blir snakket om sykdom og behandling. Prosjektgruppen legger en plan for publisering og formidling av prosjektet. Gjennom 2024 publiseres ett og ett foto og intervjuutdrag i sosiale medier, og i medlemsbladet vises ca 4 intervjuer og fotografier i hver utgave. Ved NPFs 40-årsjubileum november 2024 vil det være offisiell lansering av hele prosjektet, og historiene vil knyttes opp mot aktuelle diskusjoner/debatter i den forbindelse. I alle våre prosjekter er sykdommene vi jobber med en naturlig risikofaktor. Dersom det skulle bli frafall i deltakere pga sykdom, vil vi orientere Stiftelsen Dam, men vi mener fortsatt at vi vil kunne lykkes med prosjektet. Samtidig har deltakerne allerede sagt seg positive til å stille opp, slik at vi ikke per i dag forventer frafall. Det budsjetteres også med lønn til administrasjonen slik at vi kan bistå Leines ved behov, spesielt i forbindelse med etterarbeid ved intervjuer og utarbeiding av tekst som skal publiseres. En annen risikofaktor er at det finnes mange personlige meninger om hva Parkinsons sykdom er og hva som hjelper av medisinsk og alternativ behandling. Her har vi derfor med oss professor og nevrolog Espen Dietrichs som kan lese gjennom tekster før publisering, og evt bidra med kommentarer. På den måten vil vi sikre at vi trygt kan publisere personlige historier uten at de skal inneholde direkte faktafeil som kan påvirke lesernes behandlingvalg negativt.

Prosjektleder/forsker

Anette Bekkelund

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Dette er parkinson – ti år etter
Organisasjon
Norges Parkinsonforbund
Beløp Bevilget
2023: kr 5 000, 2024: kr 395 000
Startdato
18.12.2023
Sluttdato
31.12.2024
Status
Under gjennomføring