Sykt aktiv

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

De unge sykdomsveteranene, Rune Vethe og Henning Bruun vektlegger treningen som den viktigste faktoren for å fungere i hverdagen som kjæreste og familiefedre. De tørr ikke tenke på hvordan livene deres hadde sett ut nå, uten egeninnsatsen og den målretta treningen. De får støtte av flere andre aktive personer med sykdommen. Fagmiljøet innenfor Parkinsons sykdom og forskning fremhever trening og aktivitet som en av de viktigste faktorene for å opprettholde funksjoner, når parkinson rammer. Denne søknaden om å lage et brukerdrevent aktivitetsseminar er formet av disse ildsjelene.

Målsetting for prosjektet

Vi ønsker å få 100 aktive personer med Parkinsons sykdom til å delta på et aktivitetseminar. Forhåpentligvis vil deltakelsen på de ulike aktivitetene skape en nysgjerrighet til å fortsette med trening hjemme. Blir det oppstart av nye lokalegrupper, er det et bonus i prosjektet.

Målgruppe

Prosjektet retter seg mot aktive personer med Parkinsons sykdom som er nysgjerrig på ulike måter å trene på, for å motvirke en parkinsonistisk kropp.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

100

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Det brukerdrevende aktivitesseminaret vil bli arrangert i Bodø, da det der er lokaler og alt utstyret som trenges for å arrangere seminaret. For å unngå nordlysturismen og sommerturismen må seminaret arrangeres i september/oktober. De aktive utøverne i prosjektet er personer med Parkinsons sykdom som selv trener, og er aktivt med å motiverer andre i ulike sammenhenger. Hver ildsjel brenner for en av treningsmetode sykling, dans, golf,stemmetrening, Rock steady boxing, Power4life, thai chi og gåtur. Hver ildsjel vil stå ansvarlig for å planlegge sin treningsøkt til seminaret, og bidra til å få den gjennomført på seminaret (lede gruppen deltakere). Hver deltaker vil få delta på tre aktiviteter i løpet av helgen. De vil selv bestemme om det er fornuftig å ha med seg medhjelpere. Noen ildsjeler vil holde foredrag. Rekruttering av de 100 deltakerne vil skje via nevrologer, sykepleiere, vår hjemmeside, Parkinson posten, Instagram og facebook. Hver ildsjel vil lage en kort video om seg selv på trening. Disse skal brukes som teasere for å rekruttere deltakere. Administrasjonen i Norges Parkinsonforbund vil stå for arrangementet, mediadekning og praktisk bistand.

Fremdriftsplan for prosjektet

Januar – februar: Planleggingsmøte, dato for seminar og booking av lokaler. Mars: Ulik informasjon til mulige deltakere gjennom ulike kanaler. April – juni: Påmelding til seminaret. Helpdesk har møte. Mai – juli: Prosjektgruppen samler tråder og har skypemøte. August: Siste gruppemøte. September – oktober: Seminaret går av stabelen. Deltakerne evaluerer. Arbeid mot media. November-desember: Evaluering og rapport til Extrastiftelsen.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

En av de første tingene personer med Parkinsons sykdom spør om etter de har fått diagnosen, er hva de selv kan gjøre. For 8 år siden ville nevrologen svart: Ta medisinene dine til rett tid. Det gjør de nå også, men de svarer i tillegg: Du må trene for å holde deg i form og holde parkinson på avstand. De unge sykdomsveteranene, Rune Vethe og Henning Bruun vektlegger treningen som den viktigste faktoren for å fungere i hverdagen som kjæreste og familiefedre. De tørr ikke tenke på hvordan livene deres hadde sett ut nå, uten egeninnsatsen og den målretta treningen. Denne kunnskapen vil de dele mange Denne søknaden om å lage et brukerdrevent aktivitetsseminar er formet av disse ildsjelene. Vi ønsker å få 100 personer med Parkinsons sykdom til å delta på et aktivitetsseminar. Vi ønsker å vekke en nysgjerrighet til å fortsette med trening hjemme. De som er fra steder der det finnes grupper vil få tilbud om delta i dem. Ett bonus vil være å få andre motivert til å starte grupper.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Dette prosjektet ble til stadig utsatt på grunn av pandemien. Lokalisasjonen ble også flyttet fra Bodø til Trondheim. Da kunne de fleste komme seg dit med bil, direkte fly eller buss. Valget ble tatt med smittevernhensyn. Flere hoteller hadde stengt konferanseavdeling. Det var påkrevd å holde en – meteren under aktivitet, og lokalene måtte derfor være store. Vi endte derfor med et dyrere hotell og måtte halvere deltagerne. I evalueringsskjema svarer alle utenom tre at de er inspirert til å prøve en ny aktivitet, og er klare for å kontakte aktuelle miljøer for å delta. Tre deltagere har bidratt til å starte nye treningsmiljøer i sitt nærområde.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

50

Prosjektgjennomføring/Metode

Seminaret ble arrangert 17 -19 september på Clarion hotell og konferanse, Trondheim. Seminaret var krevende å arrangere i en pandemitid. Det ble planlagt, og utsatt flere ganger. Pandemien roet seg så ned litt, men smittetallene var fortsatt høye. Vi diskutere derfor fordeler og bakdeler med å arranger. Rådet fra FHI var å gjennomføre, men hurtigteste alle inn i seminaret og ha en plan for smittebrudd. Testingen ble utført av en sykepleier, og var krevende. Mange av deltagerne hadde vært mest hjemme, og var mye dårligere enn de trodde selv. Spesielt merket vi det på kognitiv funksjon, og behov for oppfølging. Dette satte ingen begrensinger for gleden av å delta. Helgen hadde et blandet innhold med sosialt, foredrag og aktivitet. Det var motivasjonsforedrag om trening, informasjon om ulike treningstilbud i landet og hvordan noen opplevde å være en del av et treningsmiljø. Aktivitetene var tilpasset ulike nivåer, golf, stolpejakt, pilates, Power4life, RockStadyBoxing, og sykling. Alle deltagerne fikk prøve tre valgfrie aktiviteter, to økter på lørdag og en på søndag. Alle aktivitetene ble ledet av personer med sykdommen, noe alle syntes var svært inspirerende.

Resultater og resultatvurdering

Vi er lykkelig for at vi fikk dette til i en pandemitid. Vi så hvor mye det betydde for deltagerne. Smilene og gleden de viste oss overskygget alt ekstrastrevet. Deltagerne var i evalueringen tydelig på ønske om å gjøre dette igjen, og det må vi jo få til. Alle har prøvd noe nytt og alle utenom tre vil fortsette med en ny aktivitet. Det må være en suksessfaktor.

Oppsummering og videre planer

Norges Parkinsonforbund vil se på mulighetene for å arrangere en lignende samling med aktivitetsfokus.

Prosjektleder

Linda Paulsen Vik

Detaljer
Program
Helse høst (2018)
Prosjektnavn
Sykt aktiv
Organisasjon
Norges Parkinsonforbund
Beløp Bevilget
2019: kr 519 600
Startdato
05.01.2019
Sluttdato
30.12.2021
Status
Avsluttet